Nyheder

Sand fjernes fra biogassens maskineri

Solrød Biogas har udført stor rensning af sine tanke for at øge produktionen Solrød Biogas har været i gang med en stor rensning af sine to store tanke på anlægget ved Åmarken 6 i den sydlige del af kommunen. Her bliver bl.a. tang fra stranden ved Køge Bugt og gylle fra lokale landmænd anvendt til [...]

2024-01-09T12:21:35+02:009. januar 2024|

Biogasproduktion på tang og madaffald bidrager betydeligt til at nå klimamål

Solrød Biogas og Solrød Bioenergi løser efterhånden mange problemer på én gang: De to virksomheder genbruger organiske restprodukter fra industri og landbrug, anvender madaffald fra hovedstadsområdet og Solrød og producerer grøn, vedvarende energi. Det erstatter fossile brændstoffer og giver mindre forurening – men det hele startede med stank fra rådden tang ved Køge Bugt På [...]

2023-11-07T15:27:13+02:007. november 2023|

Flot 12-tal til eksamen efter besøg på Solrød Biogas

I starten af juni fik vi besøg af Hemen, Louis og Vitus fra Ådalens Privatskole i Ishøj. De skulle i gang med forberedelser til eksamen, og vi var glade for at tage imod dem i vores besøgsordning. Emnevalget til deres eksamen i naturfag faldt på bæredygtig energiforsyning, og de tre besluttede at skrive om biogas. [...]

2023-06-27T09:54:19+02:0027. juni 2023|

Solrød Biogas ligger under grænseværdi i metangasudslip

I Solrød Biogas er vi uhyre opmærksomme på metanudslip, og har foranstaltet målinger til sikring af minimalt udslip til omgivelserne. Seneste måling viste kun 0,74% udslip af den samlede produktion. Grænseværdien er 1%, så vi ligger pænt under det tilladte, og det gennemsnitlige udslip på 2,5% for alle landets anlæg. Vi har frivilligt målt udslippet [...]

2023-04-12T16:27:10+02:0012. april 2023|

Blus på faklen? Det er slet ikke så slemt

Vi har modtaget en del henvendelser om, at vi kører en del fakkeldrift hos Solrød Biogas, men det ser mere dramatisk ud, end det rent faktisk er. Vi har den seneste uge haft ekstraordinær meget drift på faklen, hvilket primært skyldes test og indkøring af det nye Solrød Bioenergi. Det ser voldsomt ud, men gasmængderne [...]

2023-02-10T14:10:06+02:0010. februar 2023|

Solrød Biogas præsterer minimalt metangas-tab

Metan er en naturligt forekommende gas i forbindelse med afgasning og findes i naturen overalt, hvor der er organisk liv. Men metangas er også en tung klimagas. Det betyder, at når affald komposteres på en losseplads, eller husdyrgødning ikke behandles eller udnyttes, så havner denne metangas i atmosfæren. I forbindelse med produktion af biogas udnyttes metangassen [...]

2022-12-19T16:51:37+02:0013. december 2022|

Litauisk delegation fik kursus i dansk biogasproduktion hos Solrød Biogas

Solrød Biogas hører til blandt pionererne inden for dansk biogasproduktion, og derfor er vi altid glade for at modtage interesserede gæster. Ikke mindst, når det handler om at udbrede det gode koncept til andre lande. I den anledning modtog vi for nylig en delegation fra Jonava Kommune med byens borgmester Mindaugas Sinkevicius i spidsen. Anledningen [...]

2022-12-12T15:07:52+02:0012. december 2022|

Nyt fjernvarmeanlæg baseret på biomasse fra Solrød Biogas på vej

Snart bliver overskudsvarmen fra den afgassede biomasse på Solrød Biogas til grøn fjernvarme i husstande i Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup. Solrød Fjernvarme påbegynder nu rørlægningen af de første fjernvarmerør til deres mest ambitiøse projekt til dato. Op mod 324 lokale husstande bliver i fremtiden forsynet med bæredygtig overskudsvarme fra [...]

2021-03-02T17:08:31+02:0017. december 2020|

Solrød Biogas øger klimaindsatsen

CO2-udledningen skal reduceres for at beskytte klimaet. Med nye afsætningsmuligheder øger Solrød Biogas A/S produktionen og bidrager dermed yderligere til at nå Solrød Kommunes og landets ambitiøse klimamål Fremtiden skal være grøn – og det skal gå hurtigt. Folketinget diskuterer klimahandlingsplaner, og der er lagt op til store nationale ambitioner for at nå målet om [...]

2020-10-15T10:26:31+02:0010. oktober 2020|

Klimavisioner skaber topresultater

Klimavisioner skaber top-resultater Solrød Biogas A/S og Solrød Kommunes indsatser i den grønne omstilling har skabt en smule debat i de lokale medier og på Facebook. Her er fremført synspunkter på et tvivlsomt og mangelfuldt grundlag. Jeg vil derfor gerne bidrage med fakta, der forhåbentlig kan afmystificere misforståelserne og give et mere retvisende billede af [...]

2022-12-19T16:53:00+02:007. juli 2020|
Go to Top