Snart bliver overskudsvarmen fra den afgassede biomasse på Solrød Biogas til grøn fjernvarme i husstande i Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup. Solrød Fjernvarme påbegynder nu rørlægningen af de første fjernvarmerør til deres mest ambitiøse projekt til dato.

Op mod 324 lokale husstande bliver i fremtiden forsynet med bæredygtig overskudsvarme fra afgasset biomasse fra Solrød Biogas.

Solrød Fjernvarme begynder nemlig nu anlægningen af et nyt fjernvarmeanlæg, der skal levere varme til husstande i Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup.

Projektet indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogas. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet.

Når rørene er lagt, vil overskudsvarmen i fjernvarmesystemet bidrage til en drivhusgasreduktion på 1.200 tons om året. Det bæredygtige tiltag vil således være et konkret bidrag til at realisere Solrød Kommunes ambitiøse klimamål.

Via udbygning af samarbejdet med Solrød Fjernvarme realiserer Solrød Biogas dermed endnu et potentiale for at producere vedvarende energi fra biogasanlægget og bidrager således med endnu en indsats for at reducere drivhusgasudledningen.

Fremtiden kræver bæredygtig handling. Og konstant fokus på grøn innovation. Her kan Solrød Biogas gøre en stor forskel. Produktion af biogas giver nemlig ikke blot vedvarende energi. Det giver også flersidige fordele, bl.a. fordi der opsamles næringsstoffer fra havmiljøet og fra industriens restprodukter, hvorefter de genbruges i fødevareproduktionen i landbruget. Desuden er det vigtig med biogas, fordi produktionen af vedvarende energi herfra er et vigtigt fundament i fremtidens integrerede energisystem.