CO2-udledningen skal reduceres for at beskytte klimaet. Med nye afsætningsmuligheder øger Solrød Biogas A/S produktionen og bidrager dermed yderligere til at nå Solrød Kommunes og landets ambitiøse klimamål

Fremtiden skal være grøn – og det skal gå hurtigt. Folketinget diskuterer klimahandlingsplaner, og der er lagt op til store nationale ambitioner for at nå målet om en CO2-reduktion på mindst 70 % i 2030. De danske målsætninger får international betydning som pejlemærke for andre lande, men de får også betydning i Solrød Kommune – helt ud i den enkelte husstand.

Med en klar ambition om at være blandt de grønneste kommuner i landet vedtog Solrød Byråd allerede i 2009 en klimaplan med en konkret målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 % i 2025. Her spiller Solrød Biogas A/S en væsentlig rolle.

Det væsentligste virkemiddel for CO2-reduktion er uden tvivl at reducere brugen af fossile brændsler, bl.a. ved at skabe grøn energi til borgerne som et reelt alternativ. Det har vi handlet på i Solrød Kommune ved etableringen af biogasanlægget, der allerede efter første driftsår levede op til de fastsatte mål og bidrog markant til kommunens klimamål, fastslår borgmester Niels Hörup, som også er bestyrelsesformand for Solrød Biogas A/S.

Anlægget er 100 % ejet af Solrød Kommune og er ifølge borgmesteren helt afgørende for, at kommunen er så langt fremme i forhold til at opnå sine ambitiøse klimamålsætninger.

Biogas er et effektivt virkemiddel til at opnå væsentlige CO2-reduktioner og er anbefalet af Klimarådet. Om så hele Solrød Kommune blev fyldt med skov, ville det ikke bidrage halvt så meget til CO2-reduktion som biogasanlægget, der er hovedårsag til, at vi er tæt på at nå vores klimamål fem år før tid, fremhæver en meget tilfreds Niels Hörup.

Grøn omstilling styrkes

For at bidrage til at nå klimamålene er grøn omstilling derfor konstant i fokus hos Solrød Biogas, der har brugt hele 2019 på at optimere produktionen på det eksisterende anlæg fra 2015.

Selvom vores biogasproduktion har passet meget godt til afsætningsmulighederne, så har vi kunnet se et potentiale for at producere mere baseret på samme mængde råvarer. Derfor har vi gennem 2019 arbejdet med at optimere produktionen og afprøve nye processer og råvarer, lyder det fra direktør Kaj Holm Rasmussen fra Solrød Biogas A/S.

Biogasproduktionen er bl.a. optimeret via mekanisk neddeling af råvarerne og tilførsel af højværdi-råvarer, der booster gasproduktionen fra de primære råvarer pektin, eluat, tang og gylle fra landbruget.

Mere el og varme til Solrød-borgere

Det giver naturligvis kun mening at øge produktionen, hvis biogassen kan afsættes. Derfor har vi vurderet mulighederne og forhandlet aftaler på plads med to samarbejdspartnere, der dermed styrker den grønne energiforsyning til lokalområdet, fortæller Kaj Holm Rasmussen.

En af aftagerne er Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der via en ny biogasmotor kan udnytte den ekstra biogas til grøn varme til husstande i Havdrup og dermed bidrage til yderligere reduktion af CO2-udledningen. Biogasmotoren leverer grøn strøm til nettet, og varmen er i virkeligheden et grønt spildprodukt, der kan udnyttes i fjernvarmesystemet.

En anden afsætningsmulighed sker via et opgraderingsanlæg, der ligger ved siden af Solrød Biogas A/S, og som er ejet af Solrød Bioenergi ApS (et selskab under Bigadan red.). Solrød Biogas A/S sælger biogas til Solrød Bioenergi, som opgraderer og renser biogassen, hvorefter det sendes direkte ud på naturgasnettet og derved erstatter det fossile naturgas med CO2 neutral biogas hos borgere og virksomheder med naturgasfyr.

Samarbejdet med de to leverandører glæder borgmester Niels Hörup.

Med de nye afsætningsmuligheder øges varmeproduktionen fra biogas med 50 % og elproduktionen med 10 %, så vi nu leverer biogas, der svarer til varmeforbruget hos 3000 husstande og el til 7000 husstande. Optimeringen bidrager således til, at vi reducerer CO2-udledningen med 67.000 tons om året og betyder, at biogasanlægget bidrager med størstedelen af kommunens reduktionsmål. Det er konkrete, lokale resultater, der spiller ind i både det nationale og internationale klimaregnskab, fastslår borgmester Niels Hörup, der i øvrigt oplyser, at Solrød Byråd har besluttet, at kommunen nu skal revidere klimaplanen, så man tænker frem mod 2030 og sætter nye ambitiøse målsætninger på klimaområdet.