Grønne resultater

Siden opstarten i 2015 har Solrød Biogas bidraget til den grønne omstilling og har været med til at reducere drivhusgasudledningerne i kommunen. I dag svarer biogasproduktion til knap halvdelen af Solrød Kommunes borgeres forbrug af el og varme.

Herunder kan du se vores grønne resultater (tal fra 2020).

Drivhusgasreduktioner

0 tons
0%
Produktionen af el baseret på biogas fra Solrød Biogas svarer til det gennemsnitlige elforbrug hos 5.400 husstande (4 pers.). I relation til Solrød Kommune svarer elproduktionen fra biogas til 44 % af det samlede elforbrug i kommunen eller til elforbruget hos 85 % af samtlige husholdninger i kommunen.
0%
Produktionen af varme baseret på biogas fra Solrød Biogas svarer til ca. 41 % af varmeforbruget i kommunen eller ca. 4.000 husstandes varmeforbrug.
Grafik, Solrød Biogas

Grøn biogødning

Efter biogasproduktionen kommer der et restprodukt. Det kalder vi for biogødning, for det er et organisk materiale, som kan anvendes som gødning på markerne. En del af biogødningen anvendes også på økologiske marker.

Solrød Biogas leverer hvert år over 200.000 tons biogødning til landbruget. På den måde recirkuleres næringsstoffer fra industrien, som ellers ville være gået tabt.

Biogødningen giver anledning til mindre udvaskning af næringsstoffer end almindelig husdyrgødning, og så er biogødningen også klimavenlig, når den fortrænger fossilt produceret kunstgødning (også kaldet handelsgødning).

0 tons
Drivhusgasreduktion der kan opnås ved at erstatte kunstgødning med biogødning fra Solrød Biogas (200.000 tons).

Potentiale for overskudsvarme

Fra biogasproduktionen kommer der også overskudsvarme – faktisk nok til at forsyne landsbyerne og dele af Havdrup med fjernvarme via Solrød Fjernvarmes distributionsnet.

Udnyttelse af overskudsvarme er i tråd med de nationale energi- og klimaplaner. Overskudsvarmen fortrænger varme fra naturgas og olie med drivhusgasreduktioner til følge (op til 5.000 tons i Solrød Kommune).