Nyheder 2018-11-07T13:06:16+00:00

Nyheder

Biogasanlæg kan nu omdanne husholdningsaffald til grøn energi

Grøn innovation fortsætter på Solrød Biogas. Udover genanvendelse af tang, gylle og industriprodukter kan anlægget med opstilling af et hygiejniseringsanlæg nu også genanvende husholdningsaffald. Gennem investeringen forventer Solrød Biogas at kunne øge produktionen med 10 %

Biogasanlægget i Solrød Kommune har siden åbningen i 2015 som det første anlæg i landet omdannet gylle, organiske industrirestprodukter og tang fra Køge Bugt til biogas. Nu har Solrød Biogas opstillet et hygiejniseringsanlæg, så anlægget også kan genanvende pulp af kildesorteret organisk dagrenovation.

Vi er født som frontløbere inden for grøn energi. Den førerposition vil vi gerne fastholde. Det gør vi ved at investere i teknologier, der kan udnytte spild og restprodukter. For at imødekomme den nationale plan om udnyttelse af husholdningsaffald inden 2023 investerer vi allerede nu i teknologien, så vi kan genanvende borgernes husholdningsaffald på samme måde, som vi gør med restprodukter fra industrien og landbruget, fortæller borgmester Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand […]

22. august 2018|

Japansk interesse for dansk biogasanlæg

Et atomkraftværk, en tsunamibølge og et land i chok. Da Fukushima i 2011 blev ramt af katastrofen, gik Japan for alvor i gang med at udvikle brugen af vedvarende energi. Og inspirationen – den hentes i Danmark 

Da en tsunami i 2011 medførte en nedsmeltning på atomkraftværket i Fukushima fik Japan for alvor øjnene op for vigtigheden af at benytte sikker vedvarende energi. Det har ført til flere ekspeditioner til udlandet, hvor embedsmænd og forskere undersøgende spørger ind til vores brug af grønne energikilder.

I Japan bliver vi nødt til at tænke på næste generation. I modsætning til brugen af atomkraft, ser jeg kombinationen af vind, sol og biogas som den fremtidige løsning, fortæller Mr. Mikio Shimoji, Head of the Policy Affairs Research Council of the Japan Innovation Party, der for nylig var på besøg hos Solrød Biogas, i Lille Skensved.

Mr. Mikio Shimoji og hans embedsmænd er langt fra den første delegation, […]

14. august 2018|

Digitalt skolemateriale skal øge unges viden om grøn energi

Med udviklingen af digitalt skolemateriale vil Solrød Biogas lære børn og unge om bæredygtig energiforsyning og forhåbentlig inspirere til et grønt mindset flere generationer ud i tiden.

Biogasanlægget Solrød Biogas er opført med laboratorium og store lyse lokaler, der sammen med velkørende trådløst internet og parkeringsfaciliteter giver rig mulighed for rundvisninger, oplysning og undervisning. Formidling omkring alternativ energiforsyning har nemlig haft høj prioritet allerede fra planlægningen af anlægget, der blev opført i 2015.

Nu har Solrød Biogas udvikler et digitalt undervisningskoncept målrettet folkeskolens ældste klasser.

Man taler i dag meget om, hvordan man mindsker klimabelastningen i fremtiden. Det kræver en grøn omstilling, der heldigvis er i gang i store dele af verden. For at sikre, at klimabevidstheden rækker endnu længere ud i fremtiden end vores egen generation, skal vi undervise de unge, der er fremtidens borgere, fortæller borgmester Niels Hörup, der er bestyrelsesformand for Solrød […]

7. juli 2018|

Solrød Biogas inspirerer u-lande til mere klimabevidsthed

At få redskaber til at fremme den grønne bevidsthed i udviklings- og mellemindkomstlande var målet, da en gruppe af ni nationaliteter i regi af et Danida-projekt blev vist rundt på Solrød Biogas. Især biogasanlæggets brug af restprodukter blev fremhævet som inspirerende 

Mali, Uganda, Indonesien … Solrød Biogas summede af liv, da 20 mennesker med ni forskellige nationaliteter for nyligt var på rundvisning på biogasanlægget.

Besøget var en del af en længere studietur i Danmark med deltagere fra Danida-programmet ’Partnering with Denmark’, hvor målet er at fremme samarbejdet mellem Danmark og udvalgte udviklings- og mellemindkomstlande.

Denne specifikke tur har et overordnet tema, der handler om grøn vækst, klima og bæredygtighed. Målet er at give deltagerne redskaber til at fremme klimabevidstheden i deres respektive lande og at øge kendskabet til problematikker omkring grøn vækst, fortæller Henrik Borgtoft Pedersen, der er biolog og seniorrådgiver hos Niras, der faciliterede turen, som bragte deltagerne rundt i hele Danmark.

Østerbro, […]

4. juni 2018|

Samarbejde skal øge landbrugets kendskab til biogødning

Solrød Biogas har indgået et samarbejde med Østdansk Landboforening. Målet er at få udbredt kendskabet til biogødning og dets positive egenskaber i forhold til traditionel kunstgødning samt at få aflivet sejlivede myter

Når Solrød Biogas har omdannet tang, gylle og restprodukter fra industrien til biogas, ligger der endnu et restprodukt tilbage. Denne såkaldte afgassede biomasse har en god gødningseffekt og kan derfor bruges til at sprede ud på marker som alternativ til traditionel kunstgødning og gylle.

Bregentved Gods i Haslev aftager cirka 80.000 tons afgasset biomasse, hvilket svarer til rundt regnet 40 pct. af den samlede mængde af biomasse. For at få bredt kendskabet til biogødningen ud til flere landmænd har Solrød Biogas indgået et samarbejde med Østdansk Landboforening, der blandt andet rådgiver og formidler viden til danske landmænd.

Danmark er et traditionelt landbrugsland, og de danske landbrug har derfor en lang historie, der trækker mange hundrede år tilbage. Det er et område […]

24. april 2018|