I Solrød Biogas er vi uhyre opmærksomme på metanudslip, og har foranstaltet målinger til sikring af minimalt udslip til omgivelserne. Seneste måling viste kun 0,74% udslip af den samlede produktion. Grænseværdien er 1%, så vi ligger pænt under det tilladte, og det gennemsnitlige udslip på 2,5% for alle landets anlæg.

Vi har frivilligt målt udslippet hvert andet år og senest 2022. Se resultater og dokumentation.

Ifølge DR Nyheder håndhæver Energistyrelsen nu lovpligtige målinger for alle anlæg.  Det er vi godt forberedt på i Solrød Biogas. I samarbejde med Bigadan A/S er vi i færd med at undersøge, hvordan mulighederne er for at opsamle den metangas, der slipper ud.