Slide Fra restprodukt til grøn energi
- til gavn for borgere, kommune
og organisationer
Solrød-biogas-_3-ny
Forside2021-03-02T16:19:14+02:00

Solrød Biogas forvandler
restprodukter til grøn energi

Referencer

Der er tale om mindst et firedobbelt columbusæg, ja nærmest alle columbusægs moder: I fortrænger fossile brændsler. I udnytter spildprodukter fra landbrug, industri og strand. I skaber en bedre fordeling af næringsstoffer til landbrugsjorden. Og I hjælper med at få ildelugtende tang væk fra stranden.
Lars Christian Lilleholt, minister for Energi, Forsyning og Klima

Historien bag Solrød Biogas

fra start til hvor vi er i dag

Køge Bugt er rig på næring, og producerer meget tang, der vaskes op på stranden. Tidligere kunne store dele af kystområdet være dækket af rådden tang, og stanken gjorde det ubehageligt for såvel strandgæster som faste beboere.

Det var baggrunden for, at Solrød Kommune sammen med grundejerforeningerne langs stranden besluttede at etablere Solrød Strandrenselaug, som siden 2008 har forsøgt at gøre noget effektivt ved problemet ved at rense stranden for tang.

Tang fra stranden suppleres med uønskede restprodukter fra fødevareindustrien og gylle fra landbruget, og reducerer omkostninger til bortskaffelse af affald og sikrer bæredygtig næring til planterne på de danske marker.

Solrød Biogas bidrager på denne måde til at opnå Solrød Kommunes ambitiøse klimamål om at reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent inden 2025.

2018

0
m3 metan
0
MWh el
0
MWh varme

2019

0
m3 metan
0
MWh el
0
MWh varme

Nyheder

Logo, Solrød Kommune, Solrød Biogas
Logo, RUC, Solrød Biogas
Logo, VEKS, Solrød Biogas
Logo, CPKelco, Solrød Biogas
Logo, EU, Solrød Biogas
Logo, CHR Hansen, Solrød Biogas
Go to Top