Solrød Biogas hører til blandt pionererne inden for dansk biogasproduktion, og derfor er vi altid glade for at modtage interesserede gæster. Ikke mindst, når det handler om at udbrede det gode koncept til andre lande.

I den anledning modtog vi for nylig en delegation fra Jonava Kommune med byens borgmester Mindaugas Sinkevicius i spidsen.

Anledningen var, at den danske virksomhed Aluflam har åbnet en aluminimumsekstruderingsfabrik i Jonava Kommune, og at energibehovet i den forbindelse er stort.

På grund af krigen i Ukraine er Litauen ramt af samme energikrise som andre lande, og derfor er interessen for biogas vokset betragteligt.

Den litauiske delegation besøgte hele værdikæden bag produktionen af biogas, herunder virksomheden Gemidan A/S, som producerer biomasse af organisk husholdningsaffald og CP Kelco, som producerer biomasse i forbindelse med produktionen af pektin til fødevare- og medicinalindustrien.

Herudover besøgte man Solrød Fjernvarme som aftager af biogas fra Solrød Biogas.

Solrød Biogas var vært ved en rundvisning på anlægget og et seminar, hvor lektor Tyge Kjær – en af idémændene bag Solrød Biogas – holdt oplæg. Også bestyrelsesformand Niels Hörup gav en introduktion.

Vi er overbeviste om, at delegationen har kunnet vende tilbage til Litauen med masser af god inspiration og helt konkret viden om, hvordan man kommer i gang.

Én ting er sikker: Biogas er kommet for at blive. Ikke alene løser biogas et forsyningsproblem, men det afgassede produkt kommer landbruget til gode i form af biogødning.