Registrering af lugt

Her kan du registrere, hvis du har oplevet lugt, som du mener kan skyldes biogasanlægget. For at kunne følge op på din registrering, er det vigtigt at du udfylder alle felter nedenfor. Registreringen gemmes på biogasanlægget og hjælper os med at kunne finde mulige kilder til lugt fra biogasanlæggets drift. Tak for hjælpen.

Du skal være opmærksom på, at registreringen ikke fører til, at der foretages tilsyn. Hvis du ønsker at klage til myndighederne over lugtgener, skal dette gøres til Solrød Kommune og ikke her.

Du har fortsat også mulighed for alternativt at kontakte biogasanlæggets lugtvagt, som hurtigst muligt vil køre til adressen og foretage en registrering af lugten. Du kan kontakte lugtvagten på tlf. 25 105 715.

Kontaktoplysninger

Registering af lugtgener

Er lugten konstant (uændret i styrke) eller varieret (kommer og går)?
Er lugten svag, mellem eller kraftig?

Din registrering modtages og arkiveres på biogasanlægget i et år efter, du har udfyldt formularen. Samtlige registreringer videresendes til Solrød Kommune ca. én gang månedligt til orientering.