Metan er en naturligt forekommende gas i forbindelse med afgasning og findes i naturen overalt, hvor der er organisk liv. Men metangas er også en tung klimagas. Det betyder, at når affald komposteres på en losseplads, eller husdyrgødning ikke behandles eller udnyttes, så havner denne metangas i atmosfæren.

I forbindelse med produktion af biogas udnyttes metangassen til produktion af biogas, som bliver omsat til energi.

Dermed erstatter gassen andre energikilder, som ville udlede CO2 – og er dermed klimaneutral.

Flotte resultater ved sidste måling

Når vi producerer biogas, gør vi alt for at undgå, at metangas havner i naturen – vi vil nemlig meget hellere producere gas. Derfor er det såkaldte metangastab en vigtig målefaktor.

Heldigvis kan vi bryste os af et flot resultat for metangastab, idet tabet i forbindelse med produktion af biogas på vores anlæg ifølge sidste måling – udført i 2022 – kun udgør 0,74 pct af produktionen.

Grænsen er sat til 1 procent. Vi ligger altså et godt stykke på en rigtige side.

Naturligvis arbejder vi på at reducere tabet yderligere – men vi er ganske godt tilfredse for nuværende.

Læs mere her