Om Marlene Olesen

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Marlene Olesen has created 14 blog entries.

Solrød Biogas ligger under grænseværdi i metangasudslip

I Solrød Biogas er vi uhyre opmærksomme på metanudslip, og har foranstaltet målinger til sikring af minimalt udslip til omgivelserne. Seneste måling viste kun 0,74% udslip af den samlede produktion. Grænseværdien er 1%, så vi ligger pænt under det tilladte, og det gennemsnitlige udslip på 2,5% for alle landets anlæg. Vi har frivilligt målt udslippet [...]

2023-04-12T16:27:10+02:0012. april 2023|

Blus på faklen? Det er slet ikke så slemt

Vi har modtaget en del henvendelser om, at vi kører en del fakkeldrift hos Solrød Biogas, men det ser mere dramatisk ud, end det rent faktisk er. Vi har den seneste uge haft ekstraordinær meget drift på faklen, hvilket primært skyldes test og indkøring af det nye Solrød Bioenergi. Det ser voldsomt ud, men gasmængderne [...]

2023-02-10T14:10:06+02:0010. februar 2023|

Solrød Biogas præsterer minimalt metangas-tab

Metan er en naturligt forekommende gas i forbindelse med afgasning og findes i naturen overalt, hvor der er organisk liv. Men metangas er også en tung klimagas. Det betyder, at når affald komposteres på en losseplads, eller husdyrgødning ikke behandles eller udnyttes, så havner denne metangas i atmosfæren. I forbindelse med produktion af biogas udnyttes metangassen [...]

2022-12-19T16:51:37+02:0013. december 2022|

Litauisk delegation fik kursus i dansk biogasproduktion hos Solrød Biogas

Solrød Biogas hører til blandt pionererne inden for dansk biogasproduktion, og derfor er vi altid glade for at modtage interesserede gæster. Ikke mindst, når det handler om at udbrede det gode koncept til andre lande. I den anledning modtog vi for nylig en delegation fra Jonava Kommune med byens borgmester Mindaugas Sinkevicius i spidsen. Anledningen [...]

2022-12-12T15:07:52+02:0012. december 2022|

Nyt fjernvarmeanlæg baseret på biomasse fra Solrød Biogas på vej

Snart bliver overskudsvarmen fra den afgassede biomasse på Solrød Biogas til grøn fjernvarme i husstande i Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup. Solrød Fjernvarme påbegynder nu rørlægningen af de første fjernvarmerør til deres mest ambitiøse projekt til dato. Op mod 324 lokale husstande bliver i fremtiden forsynet med bæredygtig overskudsvarme fra [...]

2021-03-02T17:08:31+02:0017. december 2020|

Solrød Biogas øger klimaindsatsen

CO2-udledningen skal reduceres for at beskytte klimaet. Med nye afsætningsmuligheder øger Solrød Biogas A/S produktionen og bidrager dermed yderligere til at nå Solrød Kommunes og landets ambitiøse klimamål Fremtiden skal være grøn – og det skal gå hurtigt. Folketinget diskuterer klimahandlingsplaner, og der er lagt op til store nationale ambitioner for at nå målet om [...]

2020-10-15T10:26:31+02:0010. oktober 2020|

Klimavisioner skaber topresultater

Klimavisioner skaber top-resultater Solrød Biogas A/S og Solrød Kommunes indsatser i den grønne omstilling har skabt en smule debat i de lokale medier og på Facebook. Her er fremført synspunkter på et tvivlsomt og mangelfuldt grundlag. Jeg vil derfor gerne bidrage med fakta, der forhåbentlig kan afmystificere misforståelserne og give et mere retvisende billede af [...]

2022-12-19T16:53:00+02:007. juli 2020|

Solrød Biogas A/S indgår ny driftsaftale

Den nuværende driftsaftale med Bigadan A/S udløber i år. Derfor har Solrød Biogas A/S gennemført et nyt EU-udbud, og der er indgået en koncessionsaftale med Solrød Bioenergi ApS om den fremtidige drift af biogasanlægget. EU-udbuddet blev påbegyndt i januar 2020, og resultatet efter fire måneder er, at Solrød Bioenergi ApS har vundet koncessionsaftalen. Solrød Bioenergi [...]

2022-12-19T16:54:22+02:0015. maj 2020|

Solrød Biogas i Solrød Kommunes 50 års-jubilæumsskrift

Den 1. april kunne Solrød Kommune fejre 50 års-jubilæum. På grund af corona blev alle planlagte aktiviteter i forbindelse med jubilæet naturligvis aflyst. Men det skal ikke forhindre, at kommunen fejrer jubilæet med offentliggørelsen af et jubilæumsskrift, der kigger tilbage på de sidste 50 år. Som fyrtårn for kommunens ambitiøse klimamålsætning er Solrød Biogas naturligvis med i [...]

2022-12-19T16:58:16+02:0013. maj 2020|

Solrød Biogas var showcase for international konference

Inspiration til produktion af grøn energi var målet, da internationale eksperter fra 15 nationer var på rundvisning hos Solrød Biogas. Især den innovative brug af restprodukter fra industrien og stranden gjorde indtryk Interessen var ikke til at tage fejl af, da Solrød Biogas var dansk showcase for den internationale Power ON Gas-konference, der samler 70 eksperter [...]

2020-02-20T13:06:13+02:0025. november 2019|
Go to Top