2014: 12 års aftale med Bregentved Gods

Solrød Biogas indgår aftale med Sjællands største gods - Bregentved - om en årlig leverance af 80.000 ton afgasset biomasse. Aftalen mellem Bregentved og Solrød Biogas er en vigtig forudsætning for biogasanlæggets drift, da Bregentved vil aftage over 40% af den årlige mængde af den afgassede biogas fra anlægget.

2020-02-20T13:19:52+02:0015. december 2014|

2014: Første spadestik

Flere end 80 specialister, fagfolk og samarbejdspartnere mødte på en varm septemberdag op for at overvære borgmester Niels Hörup (V) tage første spadestik for Solrød Biogas A/S. Spadestikket markerede en milepæl efter flere års intensivt planlægningsarbejde.

2020-02-20T13:19:56+02:0017. september 2014|

2014 – Solrød Biogas A/S etableres

Solrød Biogas A/S dannes med Solrød Kommune som eneaktionær. Selvskabets formål er at drive et biogasanlæg med fokus på energifremstilling til kollektiv varmeforsyning ved anvendelse af råvarer, der støtter opfyldelsen af klima, miljø- og affaldsbortskaffelsesformål.

2020-02-20T13:20:02+02:0028. maj 2014|

2014: Fase 2 – Et skridt tættere på anlægget

Der ansøges om tilskud til etablering af anlægget ud fra udvalgt anlægskoncept, leverancesystem og placering. Der blev fastlagt metoder, udstyr og udstyrsleverandører og biomasseleverancer samt gennemarbejdet et grundlag til myndighedsbehandling og opstillet en tids- og handlingsplan for implementeringen. Der blev også udarbejdet en forretnings- og finansieringsplan samt prospekt.

2020-02-20T13:20:07+02:001. januar 2014|

Miljøgodkendelse i hus

I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Varmeplan samt Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025 undersøges muligheden for opførelse af et biogasanlæg baseret på restprodukter fra CPKelco og Chr. Hansen, tang fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra landbruget. På baggrund af dette har Solrød Kommunes Teknik og Miljø ansøgt om miljøgodkendelse til Solrød Biogasanlæg. [...]

2020-10-08T21:12:15+02:0030. januar 2012|

2012: Fase 1 – forundersøgelse

Forundersøgelse med kortlægning af råvarer, måling af kemisk sammensætning og værdi til biogasproduktion samt vurdering af metoder til tangindsamling, placering af anlæg samt tekniske og økonomiske vurderinger.

2020-02-20T13:20:20+02:001. januar 2012|

Millionstøtte fra EU

Solrød Kommune indgår aftale med EU om støtte på 3.600.000 kr. til realisering af Solrød Biogas. Aftalen spiller en væsentlig rolle for opfyldelsen af kommunens ambitiøse klimamål frem imod 2025

2020-02-20T13:20:25+02:001. januar 2011|

2008: Fra tang til energi

Ideen om et biogasanlæg kom sig delvis af, at lugten fra rådden tang generede de lokale omkring Køge Bugt. I forbindelse med Solrød Kommunes ambition om at styrke den grønne omstilling i kommunen opstod ideen derfor om at etablere et biogasanlæg, som kunne anvende det opskyllede tang, organiske restprodukter og husdyrsgødning til at producere [...]

2020-02-20T13:20:30+02:0015. januar 2008|
Go to Top