Forundersøgelse med kortlægning af råvarer, måling af kemisk sammensætning og værdi til biogasproduktion samt vurdering af metoder til tangindsamling, placering af anlæg samt tekniske og økonomiske vurderinger.