Solrød Biogas A/S dannes med Solrød Kommune som eneaktionær. Selvskabets formål er at drive et biogasanlæg med fokus på energifremstilling til kollektiv varmeforsyning ved anvendelse af råvarer, der støtter opfyldelsen af klima, miljø- og affaldsbortskaffelsesformål.