Ideen om et biogasanlæg kom sig delvis af, at lugten fra rådden tang generede de lokale omkring Køge Bugt. I forbindelse med Solrød Kommunes ambition om at styrke den grønne omstilling i kommunen opstod ideen derfor om at etablere et biogasanlæg, som kunne anvende det opskyllede tang, organiske restprodukter og husdyrsgødning til at producere grøn energi.