Solrød Kommune indgår aftale med EU om støtte på 3.600.000 kr. til realisering af Solrød Biogas. Aftalen spiller en væsentlig rolle for opfyldelsen af kommunens ambitiøse klimamål frem imod 2025