Der ansøges om tilskud til etablering af anlægget ud fra udvalgt anlægskoncept, leverancesystem og placering. Der blev fastlagt metoder, udstyr og udstyrsleverandører og biomasseleverancer samt gennemarbejdet et grundlag til myndighedsbehandling og opstillet en tids- og handlingsplan for implementeringen. Der blev også udarbejdet en forretnings- og finansieringsplan samt prospekt.