Den nuværende driftsaftale med Bigadan A/S udløber i år. Derfor har Solrød Biogas A/S gennemført et nyt EU-udbud, og der er indgået en koncessionsaftale med Solrød Bioenergi ApS om den fremtidige drift af biogasanlægget.

EU-udbuddet blev påbegyndt i januar 2020, og resultatet efter fire måneder er, at Solrød Bioenergi ApS har vundet koncessionsaftalen. Solrød Bioenergi ApS er et selskab i Bigadan-gruppen.

Den hidtidige femårige aftale om drift af Solrød Biogas var i sin tid et resultat af et EU-udbud, som var udbudt med selve byggeriet af anlægget. Dengang vandt Bigadan A/S EU-udbuddet og Solrød Biogas stod færdigt og blev idriftsat i 2015 med Bigadan A/S som driftsoperatør.

Det er Solrød Biogas A/S’ forventning, at det gode samarbejde med Bigadan-gruppen fortsætter under den nye aftale.

Kontakt:

Solrød Biogas A/S
Direktør Kaj Holm Rasmussen
Tlf.: 24 23 83 10
Mail: info@solrodbiogas.dk