Landboforeningen Gefion og fagforbundet NNF havde lokale folketingskandidater med på rundtur. 

Fire folketingsmedlemmer- og kandidater fra Socialdemokratiet og Venstre var med, da landboforeningen Gefion og fagforbundet NNF tre dage før valget lagde turen forbi Solrød Kommunes nye biogasanlæg, der skal i drift til oktober. Projektet er et eksempel på, hvor udfordringer som miljø, klima og beskæftigelse kan løses kreativt, hvis der er mod til at gå foran. Men både fra kommune og landbrug lød budskabet til politikerne, at de rammevilkår, som fastlægges på Christiansborg, i en del tilfælde mere har været en hæmsko end en hjælp til at fremme løsningen.

Solrød Biogas A/S er – selv på europæisk plan – ganske unikt i sin sammensætning af råmateriale. Hvor gylle er hovedingrediensen på de fleste danske biogasanlæg, vil råstofferne i Solrød være tang fra strandene i Køge Bugt, biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen samt gylle fra landbruget.

Udfordring gjort til en forretning
– Det her er et godt eksempel på en bæredygtig løsning, der kan skabe værdi uden for storbyerne, sagde Gefions formand, Torben Hansen, til de to folketingskandidater fra Venstre, Benedikte Skotte og Morten Dahlin, og de to folketingsmedlemmer fra Socialdemokraterne, Astrid Krag og Rasmus Horn Langhoff.

Landboformanden påpegede, hvordan Solrød Kommune har taget en udfordring – lugten af tang fra de lokale strande – og gjort den til en forretning.

Projekt med mange gevinster
Niels Hörup, borgmester og formand for Solrød Biogas A/S, fortalte, at det hele begyndte med et opkald fra en borger, der klagede over lugten af tang fra Solrød Strand.

Samtidig dukkede idéen om et biogasanlæg op, hvor den lokale pektinvirksomhed, CPKelco, også kunne levere sit restprodukt, citrusskaller. Forskningscenter Foulum undersøgte – og bekræftede – potentialet i at blande tang, citrusskaller og gylle til biogas. Senere tilføjedes også eluat fra Chr. Hansen.

– Det er et projekt med mange gevinster, sagde Niels Hörup. Vi fjerner kvælstof og fosfor fra Køge Bugt. Grundejerne slipper for tangen. CPKelco og Chr. Hansen kan komme af deres restprodukter og sparer en masse transport. Den varme og den el, vi fremstiller, fortrænger fossile brændsler. Landbruget får et godt gødningsprodukt, der lugter mindre end gylle. Og vi skaber 15 faste arbejdspladser, når anlægget er i drift.

God biogødning
Kommunen investerer op mod 100 mio. kr. i anlægget. Der er budgetteret med at sælge 9,1 mio. kubikmeter gas om året. I det tilfælde har anlægget en tilbagebetalingstid på ti år. Men borgmesteren tror, at gasproduktionen bliver endnu større. I energimæssig sammenhæng er det især CPKelcos restprodukter, der batter, mens blandingen af eluat, tang og gylle sørger for en velfungerende bakterieproces og gør anlæggets restprodukt homogent og særdeles anvendeligt som gødning.

– Vi har intet husholdningsaffald med her, og dermed slipper vi også fremmedelementer i restproduktet. Kvalitetsmæssigt er det så godt, at Arlagården har sagt god for at bruge det, fortalte Niels Hörup.

Bregentved Gods skal aftage 40 procent af gødningen. Derudover har selskabet aftaler om afsætning af yderligere 25 procent til andre landbrug. Niels Hörup forventer, at de sidste 35 procent kan afsættes uden større problemer. Gødningsværdien svarer til 4,2 kg N, 0,51 kg P og 1,17 kg K pr. ton.

Europæisk forbillede
Europa-Kommissionen har støttet projektet med ca. 3,6 mio. kr. Kommissionen følger projektet tæt og kalder det et fremragende eksempel på, hvordan private og offentlige kræfter sammen kan fremme en bæredygtig løsning. Fra EU’s side er der, ifølge Niels Hörup, politisk interesse for, at Solrøds projekt kopieres andre steder i Europa.

Anlægget indvies i oktober. Blandt de indbudte vil være EU’s energikommissær, Miguel Arias Cañete.

Efter besøget på Solrød Biogas A/S tog Gefion og NNF politikerne med videre til besøg hos en svineproducent og hos Danish Crown i Ringsted.

Fakta: 

  • Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
  • Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
  • Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. Mio. m3 metan årligt.
  • Selve biogassen sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvorved der årligt produceres ca. 23 GWh el, svarende til elforbruget i 3.800 boliger samt 28 GWh varme, svarende til varmeforbruget i 1.700 boliger.