Solrød Biogas modtager det første kvæggylle fra landbruget samt eluat fra Chr. Hansen. Senere fyldes såkaldt podemateriale på. Både kvæggyllen og podematerialet fungerer som opstartsingredienser til at hjælpe den bakteriologiske proces i gang på biogasanlægget. Efterfølgende starter gasproduktionen.