Nu produceres der gas på biogasanlægget i Solrød.

Bakterieprocessen i startfasen er gået over al forventning hos Solrød Biogas, og den første gas kunne derfor allerede måles i slutningen af sidste uge.

Desværre har biogasanlægget givet anledning til nogle lugtgener i forbindelse med indkøringen indtil nu. Disse er mere eller mindre umulige at blive helt fri for. Det hænger bl.a. sammen med, at den første gas indeholder en del ilt, som der ikke kan brændes af og som derfor giver anledning til lugt i omgivelserne ved udslip. Der er intet farligt ved det, men det kan lugte grimt. Det er forventningen, at lugtgenerne fra nu af vil blive færre og færre og ikke være til stede, når anlægget kører i stabil drift.

Ved at have anvendt gode opstartsmaterialer, er det sikret, at processen er kommet hurtigt i gang, således at der også hurtigt kommer brugbar og brændbar gas.

Fakkel

Den første gas, der kommer, er dog endnu ikke helt god nok til at kunne blive brugt til at producere energi i en kedel eller motor og må derfor ‘fakles’ på biogasanlægget. Nødfaklen vil potentielt kunne ses et stykke fra anlægget, men foregår under fuldt kontrollerede forhold og er et helt normalt forhold ved opstart af biogasanlæg. Senere vil nødfaklen kun anvendes minimalt ved kontroltilsyn og i helt særlige nødstilfælde for at undgå eventuel ophobning af gas på anlægget. Efter kort tid vil gassen være god nok til i første omgang at forsyne kedlen på biogasanlægget, som producerer procesvarme til anlægget, og snart efter til også at forsyne VEKS’ kedel og gasmotoranlæg på Solrød Fjernvarmeværk til produktion af grøn varme og energi til borgerne. I indkøringsugerne, indtil kedel og motoranlæg tages i brug, vil driftsledelsen på biogasanlægget gøre alt for at bruge de styringsredskaber de har til at reducere brugen af faklen mest muligt.

I løbet af efteråret vil inputråvarer til biogasanlægget støt stige og ligeså gasproduktionen.

Solrød Biogas vil løbende informere om processen på anlæggets og på Solrød Kommunes hjemmeside og Facebook-side.

Eventuelle henvendelser til Solrød Biogas kan rettes til Mikkel Busck, tlf. 56 18 23 68, mail info@solrodbiogas.dk eller til driftafdelingen, tlf. 88 44 54 00.