Biogasanlægget er i det store og hele færdigt, og i denne uge starter indkøringen af anlægget.

Så er Solrød Biogas i gang. Mandag den 3. august blev den første kvæggylle fra landbruget og eluat fra Chr. Hansen fyldt på biogasanlægget. Senere fyldes også såkaldt podemateriale på.

Det er biomasse fra Nysted og Hashøj biogasanlæg, som allerede har en god og aktiv bakterieflora. Både kvæggyllen og podematerialet fungerer som opstartsingredienser til at hjælpe den bakteriologiske proces i gang på biogasanlægget i Solrød, og snart efter begynder gasproduktionen.

Om et par uger kommer der svinegylle på anlægget, og et par uger senere igen er bakterieprocessen gearet til også at iblande pektin. Tangen forventes at komme i til sidst og måske først næste år, da mængderne i år har været små og indtil videre er blevet kørt til komposteringspladsen på Åsvej bl.a. pga. behovet for tryllemuld.

Begrænser lugtgener

På biogasanlægget tages alle midler i brug for at reducere eventuel lugtudslip mest muligt. Anlægget skal overholde skrappe miljøkrav til indretningen af anlægget og til egenkontrol af tanke, luftrenseanlæg mv. Men i indkøringsfasen kan der forekomme mindre lugtudslip, indtil processen rettes ind, og procedurerne tillæres.

Hvis du oplever gener fra anlægget, er du meget velkomne til at tage kontakt, så Solrød Biogas kan få overblik og hurtigst muligt reducere generne.