Solrød Biogas vil årligt producere seks millioner kubikmeter, som leveres videre til VEKS, der brænder gassen af i en gasmotor i Solrød Fjernvarmes bygninger. Gasmotoren vil via en generator producere strøm, og kølevandet omdannes til fjernvarme til VEKS’ system.