Hvad er en modtagetank?

Hvordan ser modtagetankene ud?

På Solrød Biogas er der forskellige modtagetanke til hver af de produkter, som senere skal blandes sammen og fremstille biogas.

Fig. 22 Eulat transport

Fig. 22 Eulat transport

Fig. 27 Aflæsning af gylle til studs

Fig. 27 Aflæsning af gylle til studs

Fig. 22a Modtagetank gylle

Fig. 22a Modtagetank gylle

Fig. 28 Pektin

Fig. 28 Pektin

Hvor meget kommer der ind i modtagetankene?

 Husdyrgødning 44.600 tons/år
 Pektinrestproduktion fra CP Kelco 79.400 tons/år
 Eluat fra Chr. Hansen 60.000 tons/år
 Tang fra strandrensning Op til 7000 tons/år
 Gasproduktion (metan) 6 mio. m3/år
 Elproduktion 23 GWh/år
 Fjernvarme 28 GWh/år
 Årlig CO2-reduktion (50% af kommunens klimamål) 43.700 tons/år