Tang fra stranden aflæsses i tank på Solrød Biogas til omdannelse til biogas