2016 har været et travlt år for Solrød Biogas, der kan se tilbage på første år med fuld drift. De forventede børnesygdomme ved det helt nye og avancerede anlæg er løbende blevet fjernet – og biogasanlægget lever allerede nu op til de fastsatte delmål om energiproduktion og den langsigtede målsætning om reduktion i CO2-udledningen

10 vindmøller. Så mange skal der til for at levere energi svarende til den mængde, der bliver produceret hos Solrød Biogas. Anlægget i Lille Skensved er kommet godt fra start og kan på tærsklen mellem 2016 og 2017 se tilbage på et driftssår med grønne tal både i forhold til de økonomiske målsætninger og de miljømæssige fordele.

  • Solrød har en af de mest ambitiøse klimaplaner i landet. Inden 2025 skal vi have reduceret CO2-udledningen med hele 55 procent, og vi er meget optaget af at nå de fastsatte mål. Derfor kan vi kun være tilfredse med en status, der viser, at vi er rigtig godt på vej. Faktisk er vi et stykke foran vores mål, da Solrød Biogas allerede nu bidrager med halvdelen af det langsigtede mål vi har sat for reduktion i kommunens CO2-udledning, lyder det fra borgmester Niels Hörup, der er formand for Solrød Biogas A/S.

Til og med november er der i år samlet set produceret 18,4 mio. KWh el og 28 mio. KWh varme på anlægget, der blev sat i drift sidste efterår. Det svarer til elforbruget for 4500 husstande og varmeforbruget hos 1550 typiske husstande – dvs. ældre huse, der ikke er energirenoverede. Med i alt 9000 husstande i Solrød svarer det til, at halvdelen af det private elforbrug i kommunen nu dækkes af Solrød Biogas. Samlet medvirker det til en CO2-reduktion på 40.000 tons.

1234 tons tang omdannet til biogas

Ud over at bidrage til at reducere CO2-udledningen i kommunen er Solrød Biogas også med til at reducere lugtgenerne langs Køge Bugt, hvor der jævnligt ophobes tang på strandene. Fra maj til september har anlægget således modtaget 1234 tons tang og fedtemøg fra Solrød Strand. Lugten fra stranden er derfor mindsket, ligesom Køge Bugt belastes mindre af de næringsstoffer, der opstår som følge af tangophobningen – og som er et stort problem for vandmiljøet.

  • Tilsætningen af tang fra Solrød Strand er forløbet stort set problemfrit. Set i lyset af de reducerede lugtgener for borgerne samt opsamlingen og recirkuleringen af kvælstof til landbruget, må den første sæson med tang i biogasproduktionen derfor siges at være en stor succes, siger direktør Kaj Holm Rasmussen fra Solrød Biogas.

Fordelene vil kun blive endnu mere markante de kommende år, da Solrød Biogas er udviklet til at kunne håndtere 7.000 tons tang om året. Tangen indgår i biogasproduktionen sammen med restprodukter fra CP Kelco og Chr. Hansen samt gødning fra landbruget.

Avanceret teknologi byder på forventede udfordringer

Solrød Biogas er som det første anlæg i Danmark udviklet til at omdanne tang og fedtemøg til bæredygtig energi. Derfor har det første driftsår budt på en række udfordringer. En af dem har været viskositeten i tankene med den afgassede biomasse. Flydelaget oven på biogødningen har været lidt tykkere end forventet, som har givet udfordringer i forhold til omrøring af gødningen.

Det er avanceret teknologi, vi har taget i brug. Derfor er vi i bestyrelse og byråd meget imponerede over, at ingeniører og medarbejdere konstant forvandler udfordringer til løsninger. Med håndteringen af de teknologiske udfordringer opbygger vi konstant stærk kompetence, der kan anvendes både på vores eget anlæg og ved erfaringsudvikling med andre biogasanlæg i Danmark, siger Niels Hörup der med Solrød Biogas er forgangskommune inden for grøn energi i Danmark.