Over 2.100 gæster fra foreninger, virksomheder og uddannelses-institutioner har indtil videre lagt vejen forbi Solrød Biogas. Næste trin er skoleelever, som Solrød Biogas gerne vil gøre bevidste om grøn omstilling. Derfor er en række digitale materialer til skoleklasser nu under udarbejdelse

Solrød Biogas er blevet populært udflugtsmål for erhvervsorganisationer, forvaltninger, Rotary-foreninger og studerende fra alle uddannelsesniveauer.

 

Fra anlæggets opstart i august 2015 til i dag har der været mere end 50 besøg med i alt over 2.100 gæster hos Solrød Biogas i Lille Skensved. Den positive interesse for anlægget glæder borgmester Niels Hörup:

 

  • Jeg er både glad og stolt over, at så mange forskellige mennesker synes, Solrød Biogas er så interessant, at det er et besøg værd. Vi vil gerne fremme en bæredygtig tankegang – både lokalt og nationalt – og vi glæder os derfor over at kunne åbne dørene for offentligheden og fortælle om processerne bag det unikke anlæg. Hvad enten det er skoleelever, en virksomhed eller en kommune med behov for inspiration, siger Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand for Solrød Biogas.

 

Niels Hörup pointerer endvidere, at også private grupper er velkomne til at tage et kig bag kulisserne på biogasanlægget.

 

Skal bidrage til grøn omstilling hos de yngste

En af Solrød Biogas’ ambitioner er at fremme grøn omstilling hos danskerne – herunder især børn og unge – og anlægget er indrettet med store lokaler og laboratorie, hvor der er mulighed for undervisning og for at se og føle på nogle af processerne på biogasanlægget. Sammen med forskellige samarbejdspartnere arbejder Solrød Biogas lige nu på at udvikle en række digitale uddannelsesmaterialer, der skal styrke læringen i forbindelse med de yngste gæsters besøg på anlægget.

 

  • Det er essentielt for vores fremtid og miljøet, at vores børn inspireres til en grønnere tankegang allerede fra skolealderen. Derfor glæder jeg mig til, at vi i den nærmeste fremtid kan byde rigtig mange nysgerrige skoleelever fra skoler i og uden for Solrød Kommune indenfor på anlægget, siger Kaj Holm Rasmussen, der er direktør hos Solrød Biogas.

 

Det er planen, at første version af de digitale skolematerialer skal være klar til det nye skoleår 2017/2018, der starter i august. Ud over at opleve, hvordan anlægget fungerer, kan skoleeleverne også lave forsøg og oparbejde viden om biogasproduktion.

 

Fakta:

  • Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
  • Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
  • Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
  • Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
  • Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.