Hvad er en varmeveksler?

En varmeveksler er et apparat, som overfører varme eller kulde. Ofte bliver varme overført fra en varmere til en koldere gas eller væske. Almindelig luft er en blanding af forskellige gasser.

På tegningen kan man se, at varmen fra fjernvarmevandet bliver overført til brugsvandet i boliger ved hjælp af en varmeveksler. Her varmer det varme fjernvarmevand det koldere brugsvand op. Det opvarmede brugsvand, kan vi så bruge til bad, opvask m.m.

Når fjernvarmevandet har afgivet sin varme, så løber det retur til fjernvarmeværket og bliver varmet op igen.

Fig. 34 Varmeveksler

Fig. 34 Varmeveksler

Varmeveksler

Fig. 34a Varmeveksler

Dyr og varmeveksling

I naturen har man kendt til varmeveksling i mange tusind år. Ensvarme dyr kan overføre varme fx fra varmt og til koldere blod inde i kroppen.

Dyr, som sæler, ænder, mange rovfugle og fx slædehunde udveksler varme mellem det varme blod fra hjertet og det koldere blod, der fx kommer fra luffer, fødder og finner. Det varme blod fra hjertet opvarmer det koldere blod fra fx fødder, der strømmer tilbage til dyrets hjerte. Der sker en form for varmeveksling. Når det kolde og det varme blod strømmer i hver sin retning overføres der mest varme. Dette princip hedder modstrømsprincippet. Modstrømsprincippet sikrer, at dyrene skal bruge mindre energi på at holde deres kropstemperatur.