Hvad er Solrød?

Solrød Kommune ligger på Sjælland 30 kilometer syd for København med en seks kilometers lang kyststrækning ud til Køge Bugt. Solrød kommune har et areal på lidt over 40 kvadratkilometer og 22.000 borgere (september 2016). Dermed er den en af landets mindste kommuner.

I Solrød kommune er der to større byer –  Havdrup og Solrød Strand og seks mindre landsbyer – Karlstrup, Kirke Skensved, Gl. Havdrup, Jersie, Naurbjerg og Solrød Landsby. Det meste af kommunens areal bliver anvendt til landbrug og jorden giver et højt udbytte.

Hvad er biogas?

Biogas er en gas, som dannes ud fra biologiske materialer. Biologiske materialer stammer oprindeligt fra planter og dyr. Man kalder dem ofte for organiske materialer, fordi de er opbygget af kulstof, hydrogen og oxygen. C, H og O er de atomer, som altid indgår i alle levende organismer.

Biogas bliver dannet ud fra organiske materialer, der bliver nedbrudt under anaerobe/iltfri forhold. Bakterier nedbryder store organiske molekyler som protein, fedt og kulhydrater til gasserne metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Disse gasser lugter ikke og er ikke giftige.

Nedbrydningen af organiske materialer består af mange trin og der indgår mange forskellige bakterier i processen. Det sidste trin i nedbrydningen sker ved hjælp af metanbakterier, der udskiller metan som affaldsprodukt i deres stofskifte. Vi mennesker udskiller kuldioxid, vand, urin og afføring, når vi nedbryder næringsstoffer i vores mad for at få energi og byggesten til vores krop. Metanbakterier udskiller metan, CO2 og vand.

Solrød Biogas

Solrød Biogas A/S er den del af Solrød Kommunes klimaindsat og energiforsyning.
Anlægget fremstiller biogas med restprodukter som

  • gylle fra landbrug
  • tang/fedtemøg fra Solrød Strand
  • pektin fra CP Kelco i Ll. Skensved
  • rester fra fremstilling af mælkesyrebakterier fra Chr. Hansen

Biogassen bliver brugt til elektricitet og varme. I produktionen dannes også afgasset biomasse, som leveres tilbage til de landbrug, der leverer gylle til anlægget. Den afgassede biomasse har en høj gødningsværdi.