Hvad er en modtagetank?

Hvordan ser modtagetankene ud?

På Solrød Biogas er der forskellige modtagetanke til hver af de produkter, som senere skal blandes sammen og fremstille biogas.

Fig. 22 Eulat transport

Fig. 22 Eulat transport

Fig. 27 Aflæsning af gylle til studs

Fig. 27 Aflæsning af gylle til studs

Fig. 22a Modtagetank gylle

Fig. 22a Modtagetank gylle

Fig. 28 Pektin

Fig. 28 Pektin

Hvor meget kommer der ind i modtagetankene?

 Husdyrgødning  44.600 tons/år
 Pektinrestproduktion fra CP Kelco  79.400 tons/år
 Eluat fra Chr. Hansen  60.000 tons/år
 Tang fra strandrensning  Op til 7000 tons/år
 Gasproduktion (metan)  6 mio. m3/år
 Elproduktion  23 GWh/år
 Fjernvarme  28 GWh/år
 Årlig CO2-reduktion (50% af kommunens klimamål)  43.700 tons/år