Hvad er gylle?

Hvordan ser gylle ud?

Gylle er husdyrgødning. Gylle er en blanding af flydende affald fra landbrugets produktion af kvæg og svin. Gyllen indeholder urin og fast afføring blandet med strøelse. Blandingen af fast afføring og strøelse kalder man for møg. I staldene falder urin og møg ned gennem spalter i staldgulvet. Det lander på et transportbånd og bliver transporteret videre ud i en gyllebeholder.

Gylle er både et restprodukt og en resurse. Både konventionelle og økologiske landbrug bruger deres egen gylle som gødning på egne marker. Gylle er også en resurse i produktionen af biogas.

Lugten af gylle stammer fra kvægs og svins urin og møg, som har et højt indhold af kvælstof (N) og udvikler den stinkende gas, som hedder ammoniak  NH3.

Fig. 17 Foto af gylle, der spredes på marken.

Fig. 17 Foto af gylle, der spredes på marken

Fig. 18 Aflevering af gylle

Fig. 18 Aflevering af gylle

Fig. 18a Gylle fra Solrød Biogas

Fig. 18a Gylle fra Solrød Biogas

Mere om gylle

Gylle bruges som sagt både som gødning og er en vigtig råvare i fremstilling af biogas. Gylle indeholder næringsioner, som er nødvendige for, at planter kan vokse og udvikle sig. Du kender måske gødning som NPK-gødning. Der er både N, P og K i gylle samt en række andre mikronæringsstoffer.

  • N er det kemiske symbol for nitrogen/kvælstof. Gylle indeholder N. Det kommer mest fra proteiner, som bliver nedbrudt til ammoniak NH3 og nitrat-ioner – NO3.
  • P er det kemiske symbol for fosfor. Gylle indeholder P fx fra fosfat-ioner PO4 .
  • K er det kemiske symbol for kalium. Gylle indeholder K fra kalium-ioner K+.

I møg er der også forskellige mikronæringsstoffer, som er vigtige for planter.

Når gylle bliver omdannet til biogas, så bliver mængden af gødning mindre og samtidig hæves gødningsværdien. Næringsstofferne ændrer karakter fra at være bundne til at være ikke-bundne. Når organisk kvælstof omdannes til ammonium øges gødningsværdien
af gødningen, fordi ammonium er mere plantetilgængeligt end organisk kvælstof.