Hvad er en blandetank?

En blandetank er en meget stor beholder. Her blandes en del pektin med fem dele materiale fra rådnetanken for at få bakterierne blandet godt og grundigt med alle de organiske materialer, som de skal nedbryde og omdanne til biogas.

Hvordan ser blandetanken ud?

Tang, Solrød Biogas