I denne tank finder der mange spændende processer sted. Vælg, hvilket af emner du vil undersøge, herunder.

Hvordan ser biogaslagrene ud?

Der er to cirkulære lagertanke på hver 1.700 m3 til den afgassede biomasse. Der sker en omrøring i tankene for at sikre en korrekt oprørt biomasse.

Tankene har en udvendig diameter på 19 m og en udvendig højde på 6 m. De er udført i materialer, der kan tåle de forskellige stoffer i biogassen. Øverst i tankene er en gastæt overdækning, som samtidig fungerer som gaslager. Overdækningen er tilsluttet gassystemet.

I tankene er der niveaumålere, så man kan måle, hvor meget biomasse og hvor meget biogas, der er i tankene. En alarm giver besked, hvis tankene er ved at blive overfyldt.

Fig. 36 Biogaslager på Solrød Biogas

Fig. 36 Biogaslager på Solrød Biogas

Nederst i disse tanke opbevares afgasset biomasse, hvor en efterudrådning finder sted, mens øverste del af tanken indeholder biogas.

Efterudrådningstank

Den største del af biogassen på Solrød Biogas bliver produceret i de to store rådnetanke. For at få endnu mere biogas ud af biomassen, sker der en efterudrådning.

I rådnetankene produceres omkring 95-97 % af biogassen. De sidste 3-5 % produceres i efterudrådningstanken.

Biogassen fra både rådnetanke og efterudrådningstanken ledes videre til gasrensning.

Fig. 37 Efterudrådningstank

Fig. 37 Efterudrådningstank

Lager for afgasset biomasse

Når biomassen er afgasset i reaktortankene og efterudrådningstanken, bliver den lagret i en lagertank, hvor den bliver blandet med svovlsyre og vand fra gasrensningen. Den afgassede biomasse bliver leveret tilbage til landbruget i form af gødning.

Den afgassede biomasse indeholder mange næringsstoffer som fosfor (P), organisk kvælstof (NO3), ammoniumkvælstof (NH4+) og kalium (K). Derfor kan den bruges som gødning. Det meste af fosfor (P) og organisk kvælstof (NO3) findes i den faste del af biomassen. Ammoniumkvælstof (NH4+) er opløst i væsken.

Fig. 38 Lager for afgasset biomasse

Fig. 38 Lager for afgasset biomasse