Eleverne i Solrød Kommune er blevet undervist i bæredygtig energiforsyning og grøn omstilling. Materialet er udviklet af Solrød Biogas og hitter blandt både børn og lærere

Et nyt skoleår betyder ofte nye elever ude på Solrød Biogasanlæg. Og det er der en god grund til. Det kommunalt ejede anlæg, der blandt andet anvender gylle og fedtemøg til at skabe fjernvarme og el, har udviklet et digitalt undervisningskoncept til de ældste klassetrin i Folkeskolen. Efter en pilotperiode i efteråret 2017 med test blandt et par skoleklasser blev materialet taget i fuld brug og har i 2018 og 2019 været anvendt flittigt som undervisningsmateriale for 8. og 9. klasser i og omkring Solrød Kommune.

En af de skoler, der har anvendt materialet, er Munkekærskolen. Tre af eleverne, som efterfølgende har valgt at tage udgangspunkt i Solrød Biogas i et af deres naturfagsprojekter, er Anna Christensen, Elisa Andersen og Laura Monty-Krohn, der går i 9. klasse.

  • Vi valgte Solrød Biogas, da det var en anderledes form for grøn energi, end vi for eksempel kender det fra vindmølleenergi. Der er så få biogasanlæg i verdenen. Derfor er det inspirerende, at vores kommune kan være et forbillede for flere udenlandske besøgende. Med projektet har vi samtidig lært en masse fagtermer, som for eksempel anaerobe forhold, fortæller de tre piger og tilføjer, at det er den proces, der nedbryder det organiske materiale for at danne biogassen.

Kombination gør en forskel

Lene Agertoft, der er lærer for de tre elever og naturfagsvejleder på Munkekærskolen, værdsætter, at det materiale, som hun bruger i sin undervisning, kan kombineres med praktiske øvelser, så det giver en større forståelse.

  • Undervisningsmateriale kan ofte ikke stå alene, når vi snakker naturfag. I undervisningen bruger vi det derfor ofte i kombination med besøg på virksomheder, ved feltundersøgelser i naturen samt med de eksperimenter, der er udviklet til materialet. Her kan vi med undervisningsmaterialet fra Solrød Biogas virkelig mærke en forskel i indlæringen hos eleverne. Det hænger simpelthen bedre fast, når de har været på besøg og gennem undersøgelser kan eksperimentere med processerne, fortæller Lene Agertoft og tilføjer:
  • At de tre piger vælger at tage Solrød Biogas som emne i et projekt er samtidig resultatet af, at anlægget og undervisningsmaterialet har vakt en interesse hos eleverne, fortæller Lene Agertoft

Større forståelse for CO2-besparelsen

For de tre piger gav emnet om Solrød Biogas dem en større indsigt i, hvordan anlægget biddrager til en mere bæredygtig fremtid:

  • I øjeblikket er det meget oppe i tiden at snakke om bæredygtighed. Det vedrører samtidig mange emner, vi har haft om i skolen. Derfor finder vi ofte sammenhænge mellem forskellige bæredygtige projekter og biogasanlægget, fortæller de tre piger, der samtidig tilføjer, at deres kommende emne om Megabyer kommer til at inddrage nogle af elementerne, de har lært fra besøget hos Solrød Biogas, da det blandt andet handler om luftforurening.

Tæt adgang gør en forskel

Naturfagslærer Anne-Mette Møller Jensen fra Uglegårdsskolen deltog i de allerførste ideudviklingsmøder om formidling til elever på Solrød Biogas, mens kommunens tidligere naturfagskonsulent Iben Dalgaard har haft ansvaret for at udvikle undervisningsmaterialet. Både i forbindelse med opstarten og nu, hvor materialet er i brug, finder hun det inspirerende at kunne anvende undervisningsmateriale fra så lokalt et sted som Solrød Biogas.

  • Det er fantastisk at have det privilegium at have så tæt adgang til besøg og kontakt til en grøn virksomhed, hvor vi kan gennemgå processerne. At kunne kombinere teori og praksis er en kæmpe fordel og meget vigtigt, når man skal ramme og fastholde elever i denne aldersgruppe. Det fremmer indlæringen og dermed elevernes bevidsthed om bæredygtig produktion af energi, fortæller Anne-Mette Møller Jensen.

Hos Solrød Biogas er de glade for, at undervisningsmaterialet har gjort eleverne mere bevidste om klimaet og den måde, kommunen tager ansvar for en bæredygtig energiforsyning af el og fjernvarme på.

  • Efter pilotfasen har været godt i gang, betyder det meget, at vi oplever en stor interesse fra eleverne, der som Anna, Elisa og Laura selv tager fat i Solrød Biogas som emneområde i et projekt. Det betyder, at vi er lykkedes med den kobling, vi har af teoretisk og praktisk undervisning til skoleklasserne. Det har vakt interesse og nysgerrighed hos eleverne, hvilket har været målet med materialet, siger Kaj Holm Rasmussen, direktør hos Solrød Biogas, og tilføjer med et blink – lad os håbe, at de går hjem og opdrager lidt på deres forældre.