Solrøds borgmester Niels Hörup (V) har taget første spadestik til kommunens nye biogasanlæg, der skal levere grøn energi, forbedre vandmiljøet ved Køge Bugt, bidrage til færre lugtgener og medvirke til at nå kommunens ambitiøse klimamål

Solen skinnede fra en skyfri himmel og humøret var højt, da flere end 80 specialister, fagfolk og samarbejdspartnere en varm septemberdag var mødt op for at overvære det første spadestik for Solrød Biogas A/S.

Med det kommende biogasanlæg tager Solrød Kommune et væsentligt skridt i forhold til at opfylde kommunens meget ambitiøse klimamål, hvilket bl.a. indebærer en målsætning om at reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent inden 2025.

–      Jeg håber, at andre kommuner og private aktører vil lade sig inspirere og kopiere vores projekt, så vi for alvor får omstillet til vedvarende energi og dermed yder et reelt bidrag i kampen mod klimaforandringerne, sagde Solrød Kommunes borgmester samt formand for Solrød biogas A/S, Niels Hörup, under sin tale i forbindelse med indvielse af byggeprojektet.

Stort skridt mod opfyldelse af ambitiøs klimapolitik

Spadestikket markerer en milepæl i flere års hårdt planlægningsarbejde og borgmester Niels Hörup udtrykte i sin tale håb om, at andre kommuner kan hente inspiration i Solrød kommunes fremtidsinvestering.

–      Det er helt afgørende at gøre os fri for fossile brændsler, hvis vi vil undgå de globale klimaforandringer. Med biogasanlægget reducerer vi udledningen af drivhusgasser med 40.000 tons årligt, og det bidrager dermed til halvdelen af det mål, som Solrød kommune har sat frem mod 2025, understregede Niels Hörup.

I praksis vil anlægget årligt producere grøn varme svarende til forbruget hos ca. 1.700 husstande samt grøn el svarende til omkring 3.800 husstande, hvormed en stor del af kommunens godt 21.000 borgere vil få gavn af det grønne initiativ.

Unikt anlæg omdanner tang til biogas

Når anlægget er klar til drift i 2015, vil det være det første biogasanlæg i Danmark, der kan omdanne ildelugtende tang til grøn energi, til stor glæde for kommunens mange borgere.

–      Lokalt er biogasanlægget på mange læber, hvor der er store forventninger til projektet. Mange af kommunens borgere er således tilfredse med, at stranden renses for tang og efterfølgende nyttiggøres til grøn energi i biogasanlægget, sagde Niels Hörup.

Stærkt offentlig-privat samarbejde

Solrød Kommune er eneaktionær i selskabet, men etableringen af biogasanlægget er sket i tæt samarbejde med CP Kelco, VEKS, Chr. Hansen, Bigadan, Roskilde Universitet samt landbruget, og borgmesteren opfatter projektet som et stærkt og overbevisende eksempel på et offentlig-privat samarbejde, der fungerer.

–      Netop det stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets realisering. Projektet er skabt på baggrund af at skabe fordele for alle parter i projektet. Og det må man sige er lykkedes. De lokale landmænd har mulighed for at komme af med deres gylle på en effektiv og bæredygtig måde, hvilket også gælder de biologiske restprodukter fra CP Kelco og Chr. Hansen. Sammen med tang og fedtemøg udvikles det organiske materiale til biogas, hvorefter gassen omdannes til bæredygtig energi på VEKS’ kraftvarmeanlæg, så Solrød Kommunes borgere til sidst kan nyde godt af grøn el og varme. Og det affald, som er tilbage vil kunne udbringes på landbrugsjord, sluttede Niels Hörup.

Solrød Biogas A/S er støttet af Den Europæiske Kommission, Region Sjælland samt Vækstforum Sjælland. Danske Bigadan, der har mere end 30 års erfaring inden for biogasindustrien, er hyret ind som totalentreprenør på entreprisen, der forventes at være driftsklar allerede i august 2015.

Fakta:

  • Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
  • Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
  • Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug.  Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. Mio. m3 metan årligt.
  • Selve biogassen sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvormed der årligt udvindes ca 23 GWh el samt 28 GWh varme.

Yderligere information:

  • Mikkel Busck, Solrød Biogas C/o Solrød Kommune, tlf. 56 18 23 68 mail: mbu@solrød.dk
  • www.solrodbiogas.dk