– et enestående industri- og landbrugs- og energisamarbejde

Biogasanlægget i Solrød etableres i tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Bigadan A/S og landbruget. Samarbejdet er et stærkt og overbevisende eksempel på et offentligt-privat samarbejde. Der er skabt et fælles mål om etableringen af et biogasanlæg, hvor alle parter kan se store fordele i projektet. Netop dette stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse og for skabelsen af det fornødne fundament for projektstøtte fra bl.a. EU, Region Sjælland og Vækstforum.  Ligeledes har samlingen af mange kompetencer været en afgørende faktor for projektets succes, hvor især Roskilde Universitet har leveret væsentlige input til udviklingen af projektet.

“Projektets succes er i høj grad båret af dette interessante privat-offentlige samarbejde mellem kommunen, leverandører, aftagere og forskningsinstitutioner. Samtidig er der i projektet samlet mange kompetencer, der er nødvendige for at drive et projekt af denne karakter”, forklarer Niels Hörup.

Efter den nylige stiftelse af Solrød Biogas A/S, hvor Solrød Kommune er eneaktionær, med Borgmester Niels Hörup som bestyrelsesformand har det næste skridt været at få aftalerne i hus.

Solrød Biogas A/S har efter en længere proces med løbende forhandlinger indgået aftale med samarbejdspartnere. Der er underskrevet kontrakt med Bigadan A/S, som har totalentreprisen på etableringen af anlægget og driften de første fem år af anlæggets levetid. Herudover er der indgået kontrakt med leverandører af restprodukter, CP Kelco og Chr. Hansen, der leverer henholdsvis pektin- og carageenanrester samt eluat til biogasanlægget. Endvidere er der indgået aftale med VEKS, som skal aftage biogassen og omdanne denne til el og varme til forbrugerne i og omkring hovedstadsområdet. Solrød Biogas A/S har desuden indgået kontrakter med nærliggende landbrug, herunder Taagemarksgaard, Maglegaarden, Niemanns Maskinstation, Bjeragergaard & Nygaard I/S, der leverer gylle og aftager afgasset biomasse fra biogasanlægget.

Bestyrelsesformand Niels Hörup udtaler i den forbindelse:

“Det startede med et lugtproblem på stranden pga. tang, der ligger og rådner. Med inspiration fra landbrugets traditionelle anvendelse af tangen begyndte vi at tænke på tang som en ressource. Nogle kloge hoveder mente, at der var et gaspotentiale i tangen. Herefter rullede projektet og vi fandt ud af, at vi ved at samarbejde med industrien også kunne bidrage til at øge genanvendelsen og skabe et gasprodukt, der i nogle virksomheders øjne, som eksempelvis VEKS, kan udfoldes til et stort el- og varmepotentiale.

Biogasanlægget spiller en væsentlig rolle for opfyldelsen af kommunens ambitiøse klimamål frem imod 2025, og med bestyrelsens underskrivelse af samarbejdsaftalerne og igangsætningen af den sidste anlægsfase, er der dermed taget et betydeligt skridt hen imod realiseringen af biogasanlægget og således også realiseringen af de kommunale klimamål.

Niels Hörup supplerer:

“Nu rykker kommunens klimaindsats for alvor. Kommunen har sat som mål at reducere de kommunale drivhusgasudledninger med 50 % i 2025. Af det forventes biogasanlægget at levere over halvdelen af reduktionen.

Den sidste fase i projektet forventes at vare frem til sensommer 2015, hvorefter anlægget vil være klar til at levere gas til grøn el- og varme.

Yderligere oplysninger kan fås på www.solrodbiogas.dk  eller ved henvendelse til Bestyrelsesformand Niels Hörup på tlf. 56 18 20 01 eller Konstitueret direktør Jens Bach på tlf. 56 18 23 10.