Solrød Biogas A/S indgår aftale med Bregentved om aftag af afgasset biomasse 

Biomasse fra Solrød Biogas A/S skal udlægges på Bregentveds marker som gødning. Solrød Biogas A/S og Bregentved har netop indgået aftale om en årlig leverance af 80.000 tons afgasset biomasse fra biogasanlægget, der i disse måneder er under opførelse

Aftalen er en vigtig forudsætning for biogasanlæggets drift, fordi Bregentved fra anlæggets start vil aftage over 40 % af den samlede årlige mængde afgasset biomasse. Solrød Biogas leverer desuden biomasse til lokale husdyrbrug og agerbrug.

Niels Hörup, bestyrelsesformand for Solrød Biogas A/S og borgmester i Solrød Kommune, glæder sig over aftalen:

– Den er en vigtig milepæl for Solrød Biogas A/S og Solrød Kommune i realiseringen af vores ambitiøse miljø- og klimamål. Det er egentlig meget ligetil. Industrien og de lokale landmænd kommer af med deres restprodukter på en effektiv og bæredygtig måde, fordi materialet sammen med tang fra kysten omdannes til gas og dernæst grøn el og varme hos borgerne. Det affald, som så er tilbage, bliver til god gødning for blandt andet Bregentved. Foruden anlæggets positive effekt på den lokale beskæftigelse, miljøet og klimaet sikrer denne og andre aftaler en recirkulering og genanvendelse af næringsstoffer på markerne”.

Med aftalen får Bregentved et særdeles godt gødningsprodukt. Den afgassede biomasse markerer sig blandt andet ved at give planterne særligt gode vækstvilkår på grund af let tilgængelighed af næringsstoffer i gødningen. Det muliggør på samme tid bedre høstudbytte og en reduktion af landbrugets miljøpåvirkning. Afgasningen i biogasanlægget medfører også færre lugtgener ved udspredning end dem, der følger med udspredning af gylle.

Indgåelsen af aftalen ses af parterne som starten på et langt og frugtbart samarbejde. Aftalen løber i 12 år