Solrød Biogas holder åbent hus for alle borgere og interesserede lørdag d. 12. September 2015

 

Tang og fedtemøg på strandene har i årevis plaget Køge Bugt – og i flere år har Solrød Kommune sammen med  grundejerforeninger og strandrenselaug arbejdet for at  finde en løsning på udfordringerne med bortskaffelse og lugtgener.

Samtidig har Solrød Kommune sat ambitiøse krav til reduktion i drivhusgasser – og i kombinationen med ønskerne om omdannelse af naturens restprodukter fra stranden til miljøvenlig energi blev der i 2012 taget beslutning om opførsel af et moderne biogasanlæg i Solrød Kommune til gavn for borgerne og klimaet.

Kun et år efter førstespadestik  er anlægget i drift  – og det er derfor en fornøjelse at invitere Solrøds borgere og andre interesserede til Åbent Hus lørdag den 12. September fra kl. 11.00-15.00, hvor der vil være et væld af spændende aktiviteter for både store og små.

 

Program

11.00 Velkomst ved borgmester Niels Hörup

11.30-12.30 Hundeopvisning v/GPS

11.30-15.00 Konkurrencer for børn og barnlige sjæle

11.30-15.00 Guidede ture på anlægget

11.30-15.00 Besøg laboratoriet og hør om biogasproduktion

11.30-15.00 Se en tankvogn på helt tæt hold

11.30-15.00 Se video og diasshow om anlæggets historie

Hele dagen serveres der øl, vand, sundt slik og grillpølser.

Vi glæder os til at se jer!