Med en tredobling af bookede rundvisninger, en produktion, der lå over forventningerne og lanceringen af nyt undervisningsmateriale til folkeskolen har 2017 på mange måder været et positivt år for Solrød Biogas. Solrød Biogas kan nu levere el svarende til langt over halvdelen af husstandene i Solrød Kommune

Rekorderne har været mange hos Solrød Biogas i løbet af 2017. Med VEKS’ toptrimmede biogasmotor og biogaskedel er der i 2017 produceret 23,8 mio KWh el og 34,7 mio KWh varme – en stigning på hhv. 17,10 pct. og 14,04 pct. i forhold til 2016.

I Solrød har vi lagt en ambitiøs klimaplan. Målet er at reducere CO2-udledningen med hele 55 pct. inden 2025. Det svarer til en årlig reduktion på 88.900 tons CO2, og vi arbejder fokuseret på at nå det mål. Allerede fra 2016 bidrog Solrød Biogas med tæt på halvdelen af den årlige reduktion. At produktionen på anlægget er stigende, giver derfor kun endnu større begejstring, lyder det fra borgmester Niels Hörup, der er formand for Solrød Biogas A/S.

Den øgede produktion betyder, at Solrød Biogas nu kan dække varmeforbruget hos 1920 typiske husstande – dvs. ældre huse, der ikke er energirenoverede – mens el-produktionen kan dække 5826 husstande, hvilket svarer til 64,73 pct. af husstandene i Solrød Kommune. Samlet medvirker det til en CO2-reduktion på ca. 46.300 tons.

Rekord mange rundvisninger

Ikke kun maskinerne har haft travlt på Solrød Biogas. Med en tredobling af rundvisninger i forhold til 2016 har der nemlig været godt gang i besøgstjenesten. Både lokalt og nationalt har interessen for anlægget været stor. Det er især skoleklasser og samarbejdspartnere, der har været på besøg – men også internationale gæster har udvist nysgerrighed.

I løbet af 2017 har vi haft flere internationale gæster, der har spurgt ind til vores arbejde. Vi er glade for de mange besøg fra både lokale borgere, samarbejdspartnere og udenlandske gæster, for det viser, at interessen for grøn energi er tilstede – og det vil vi gerne inspirere yderligere til, fortæller Niels Hörup, der samtidig glæder sig over, at 2018 allerede nu byder på en lang række rundvisninger, blandt andet for et hold universitetsstuderende og forskere fra Malaysia.

Grøn omstilling er i de unges hænder

Et velfungerende biogasanlæg er dog ikke nok i sig selv, hvis man vil bidrage til at sikre grøn omstilling af Danmark. Hvis der skal gøres en forskel, er det ifølge Solrød Biogas vigtigt at inspirere og oplyse den yngre generation om vigtigheden af grøn energi og klimavenlige tiltag, så de kan bære klimafaklen videre og fortsætte den grønne omstilling.

Solrød Biogas og Solrød kommune har derfor udviklet et digitalt undervisningskoncept til folkeskolens ældste klasser. Ud over teoretisk viden om de biologiske processer, der finder sted ved en biogasproduktion, indeholder materialet en række praktiske forsøg, hvor eleverne blandt andet skal fremstille deres egen biogas.