test2016-10-12T07:21:07+02:00

Klimavisioner skaber topresultater

 Klimavisioner skaber top-resultater

Solrød Biogas A/S og Solrød Kommunes indsatser i den grønne omstilling har skabt en smule debat i de lokale medier og på Facebook. Her er fremført synspunkter på et tvivlsomt og mangelfuldt grundlag. Jeg vil derfor gerne bidrage med fakta, der forhåbentlig kan afmystificere misforståelserne og give et mere retvisende billede af det arbejde og de visioner, vi har for drift og udviklingen af Solrød Biogas samt Solrød Kommunes ambitioner på det grønne område.

 

Ambitiøse klimamål

Selvom Solrød Kommune i mange år har haft fokus på den grønne omstilling, tog arbejdet for alvor fart med den ambitiøse Klimaplanen 2010-2025, hvor der blev sat en række mål for at nedbringe anvendelsen af fossile brændstoffer og reducere udledningen af drivhusgasser. I løbet af de sidste år har vi faktisk formået at reducere udledningen med 67.000 tons CO2 – og vi yder på flere fronter en målrettet indsats for at kunne opfylde Folketingets […]

7. juli 2020|

Solrød Biogas A/S indgår ny driftsaftale

Lille Skensved, fredag den 15. maj, 2020

Den nuværende driftsaftale med Bigadan A/S udløber i år. Derfor har Solrød Biogas A/S gennemført et nyt EU-udbud, og der er indgået en koncessionsaftale med Solrød Bioenergi ApS om den fremtidige drift af biogasanlægget.

EU-udbuddet blev påbegyndt i januar 2020, og resultatet efter fire måneder er, at Solrød Bioenergi ApS har vundet koncessionsaftalen. Solrød Bioenergi ApS er et selskab i Bigadan-gruppen.

Den hidtidige femårige aftale om drift af Solrød Biogas var i sin tid et resultat af et EU-udbud, som var udbudt med selve byggeriet af anlægget. Dengang vandt Bigadan A/S EU-udbuddet og Solrød Biogas stod færdigt og blev idriftsat i 2015 med Bigadan A/S som driftsoperatør.

Det er Solrød Biogas A/S’ forventning, at det gode samarbejde med Bigadan-gruppen fortsætter under den nye aftale.

Kontakt:

Solrød Biogas A/S
Direktør Kaj Holm Rasmussen
Tlf.: 24 23 83 10
Mail: info@solrodbiogas.dk

15. maj 2020|

Solrød Biogas i Solrød Kommunes 50 års-jubilæumsskrift

Den 1. april kunne Solrød Kommune fejre 50 års-jubilæum. På grund af corona blev alle planlagte aktiviteter i forbindelse med jubilæet naturligvis aflyst. Men det skal ikke forhindre, at kommunen fejrer jubilæet med offentliggørelsen af et jubilæumsskrift, der kigger tilbage på de sidste 50 år.

Som fyrtårn for kommunens ambitiøse klimamålsætning er Solrød Biogas naturligvis med i jubilæumsskriftet, hvor borgmester Niels Hörup løfter sløret for, hvordan idéen om anlægget opstod. Han fortæller også om tankerne for anlægget, der skal være mere end et biogasanlæg – men også skal bidrage til at styrke bevidstheden om og inspirere unge til grøn omstilling.

Hos Solrød Biogas er vi stolte af at høre under Solrød Kommune og endnu mere stolte af, at anlægget bidrager positivt til kommunes ambitiøse målsætning om at reducere CO2 udledningen i kommunen med 55 procent inden 2025.

Her hos Solrød Biogas ønsker vi Solrød kommune stort tillykke med 50-års jubilæet. Må fremtiden bringe yderligere godt […]

13. maj 2020|

Solrød Biogas var showcase for international konference

Inspiration til produktion af grøn energi var målet, da internationale eksperter fra 15 nationer var på rundvisning hos Solrød Biogas. Især den innovative brug af restprodukter fra industrien og stranden gjorde indtryk

Interessen var ikke til at tage fejl af, da Solrød Biogas var dansk showcase for den internationale Power ON Gas-konference, der samler 70 eksperter fra 15 europæiske lande til ideudveksling, netværk og diskussion i København.

Der var således fuld koncentration fra de knap 30 internationale eksperter, der var tilmeldt en særlig rundvisning på Solrød Biogas for at høre mere om, hvordan kommunen havde etableret biogasanlægget ud fra parolen `Fra vision til grøn energi´.

  • Power ON Gas konferencen sætter rammerne for dybdegående tekniske præsentationer og casestudier, hvor eksperter og løsningsudbydere taler om kommercielle strategier for fremtidens biogas og integration af vedvarende energi. Og til sådan en konference er det jo oplagt at vise Solrød Biogas, der er en af de mest […]
25. november 2019|