test2016-10-12T07:21:07+02:00

Nyt fjernvarmeanlæg baseret på biomasse fra Solrød Biogas på vej

Snart bliver overskudsvarmen fra den afgassede biomasse på Solrød Biogas til grøn fjernvarme i husstande i Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup. Solrød Fjernvarme påbegynder nu rørlægningen af de første fjernvarmerør til deres mest ambitiøse projekt til dato.

Op mod 324 lokale husstande bliver i fremtiden forsynet med bæredygtig overskudsvarme fra afgasset biomasse fra Solrød Biogas.

Solrød Fjernvarme begynder nemlig nu anlægningen af et nyt fjernvarmeanlæg, der skal levere varme til husstande i Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup.

Projektet indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogas. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet.

Når rørene er lagt, vil overskudsvarmen i fjernvarmesystemet bidrage til en drivhusgasreduktion på […]

17. december 2020|

Solrød Biogas øger klimaindsatsen

CO2-udledningen skal reduceres for at beskytte klimaet. Med nye afsætningsmuligheder øger Solrød Biogas A/S produktionen og bidrager dermed yderligere til at nå Solrød Kommunes og landets ambitiøse klimamål

Fremtiden skal være grøn – og det skal gå hurtigt. Folketinget diskuterer klimahandlingsplaner, og der er lagt op til store nationale ambitioner for at nå målet om en CO2-reduktion på mindst 70 % i 2030. De danske målsætninger får international betydning som pejlemærke for andre lande, men de får også betydning i Solrød Kommune – helt ud i den enkelte husstand.

Med en klar ambition om at være blandt de grønneste kommuner i landet vedtog Solrød Byråd allerede i 2009 en klimaplan med en konkret målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 % i 2025. Her spiller Solrød Biogas A/S en væsentlig rolle.

Det væsentligste virkemiddel for CO2-reduktion er uden tvivl at reducere brugen af fossile brændsler, bl.a. ved at skabe grøn energi til borgerne […]

10. oktober 2020|

Klimavisioner skaber topresultater

 Klimavisioner skaber top-resultater

Solrød Biogas A/S og Solrød Kommunes indsatser i den grønne omstilling har skabt en smule debat i de lokale medier og på Facebook. Her er fremført synspunkter på et tvivlsomt og mangelfuldt grundlag. Jeg vil derfor gerne bidrage med fakta, der forhåbentlig kan afmystificere misforståelserne og give et mere retvisende billede af det arbejde og de visioner, vi har for drift og udviklingen af Solrød Biogas samt Solrød Kommunes ambitioner på det grønne område.

 

Ambitiøse klimamål

Selvom Solrød Kommune i mange år har haft fokus på den grønne omstilling, tog arbejdet for alvor fart med den ambitiøse Klimaplanen 2010-2025, hvor der blev sat en række mål for at nedbringe anvendelsen af fossile brændstoffer og reducere udledningen af drivhusgasser. I løbet af de sidste år har vi faktisk formået at reducere udledningen med 67.000 tons CO2 – og vi yder på flere fronter en målrettet indsats for at kunne opfylde Folketingets […]

7. juli 2020|

Solrød Biogas A/S indgår ny driftsaftale

Lille Skensved, fredag den 15. maj, 2020

Den nuværende driftsaftale med Bigadan A/S udløber i år. Derfor har Solrød Biogas A/S gennemført et nyt EU-udbud, og der er indgået en koncessionsaftale med Solrød Bioenergi ApS om den fremtidige drift af biogasanlægget.

EU-udbuddet blev påbegyndt i januar 2020, og resultatet efter fire måneder er, at Solrød Bioenergi ApS har vundet koncessionsaftalen. Solrød Bioenergi ApS er et selskab i Bigadan-gruppen.

Den hidtidige femårige aftale om drift af Solrød Biogas var i sin tid et resultat af et EU-udbud, som var udbudt med selve byggeriet af anlægget. Dengang vandt Bigadan A/S EU-udbuddet og Solrød Biogas stod færdigt og blev idriftsat i 2015 med Bigadan A/S som driftsoperatør.

Det er Solrød Biogas A/S’ forventning, at det gode samarbejde med Bigadan-gruppen fortsætter under den nye aftale.

Kontakt:

Solrød Biogas A/S
Direktør Kaj Holm Rasmussen
Tlf.: 24 23 83 10
Mail: info@solrodbiogas.dk

15. maj 2020|
Go to Top