Tang

(der skal indsættes et andet billede)

Biogas

Biogas er en gas dannet af biologiske materialer, som oprindeligt stammer fra planter og dyr. Man kalder dem ofte for organiske materialer eller organisk stof, fordi de er opbygget af kulstof, hydrogen og oxygen. C, H og O er de atomer, som altid indgår i alle levende organismer.

Biogas bliver dannet af organiske materialer, som bliver nedbrudt af bakterier under anaerobe/iltfri forhold.

Bakterier nedbryder store organiske molekyler som protein, fedt og kulhydrater primært til gasserne metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Disse to gasser lugter ikke og er ikke giftige.

Nedbrydningen af organiske materialer består af mange trin og der indgår mange forskellige bakterier i processen. Det sidste trin i nedbrydningen sker ved hjælp af metanbakterier, der mest udskiller metan som affaldsprodukt i deres stofskifte. Vi mennesker udskiller kuldioxid, vand, urin og afføring, når vi nedbryder næringsstoffer i vores mad for at få energi og byggesten til vores krop. Metanbakterier mest udskiller metan og vand.

Biogas anvendes som energikilde til produktion af el og varme.