2017 har været et rekordår for Solrød Biogas, som nu kan levere el til næsten 65 procent af husstandene i Solrød Kommune.

Siden Solrød Biogas blev etableret tilbage i 2015, er det kun gået en vej – fremad. Og nu har det unikke biogasanlæg, der er 100 procent ejet af Solrød Kommune, endnu engang sat ny rekord for både el- og varmeproduktionen samt antallet af rundvisninger.

Solrød Biogas kan nu dække 5.826 husstandes el-behov, hvilket svarer til 64,73 pct. af husstandene i Solrød Kommune, og samtidig dække varmeforbruget hos 1.920 typiske husstande. Samlet set medvirker det til en CO2-reduktion på ca. 46.300 tons.

I Solrød Kommune har vi en af de mest ambitiøse klimaplaner i landet med et mål om at have reduceret kommunens CO2-udledning med 55 procent inden 2025. Vi er allerede godt på vej til at opfylde vores målsætning med god hjælp fra Solrød Biogas, der er en af vores store stoltheder. At biogasanlægget fortsætter sin fremdrift og endnu engang sætter produktionsrekord, er rent ud sagt fantastisk, siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, som samtidig er bestyrelsesformand for Solrød Biogas.

Solrød Biogas er – selv på europæisk plan – unik i sin sammensætning af råmateriale, fordi det som det første anlæg i Danmark er udviklet til at omdanne tang og fedtemøg til bæredygtig energi. Tangen bliver suppleret med restprodukter fra fødevareindustrien og gylle fra landbruget, hvilket samtidig reducerer omkostningerne til bortskaffelse af affald og sikrer bæredygtig næring på markerne.

Den helt særlige sammensætning af råmateriale gør Solrød Biogas til et interessant udflugtsmål for både internationale gæster og danske skoleelever, og også på besøgsområdet har 2017 været et rekordår. Samtidig har Solrød Biogas i samarbejde med Solrød Kommune udviklet et digitalt undervisningskoncept til folkeskolens ældste klasser.

Hvis vi for alvor skal rykke på klimaområdet i Danmark og fortsætte den grønne omstilling, vi er i gang med, så er det samtidig vigtigt at oplyse og inspirere den yngre generation til at forsætte og tage ansvar for udviklingen inden for grøn energi. Samtidig er vi stolte af, hvis vi kan tjene som inspiration til en klimavenlig udvikling for nogle af alle vores udenlandske gæster. Vi er derfor meget glade for de mange besøg fra både lokale borgere, samarbejdspartnere og udenlandske gæster, siger Niels Hörup.

Fakta

Rekorderne har været mange hos Solrød Biogas A/S i løbet af 2017. Der i 2017 produceret 23,8 mio. KWh el og 34,7 mio. KWh varme – en stigning på hhv. 17,10 pct. og 14,04 pct. i forhold til 2016.

Solrød Biogas er etableret og drives i tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Solrød Strands Strandrensningslaug og det lokale landbrug.