Solrød Biogas har indgået et samarbejde med Østdansk Landboforening. Målet er at få udbredt kendskabet til biogødning og dets positive egenskaber i forhold til traditionel kunstgødning samt at få aflivet sejlivede myter

Når Solrød Biogas har omdannet tang, gylle og restprodukter fra industrien til biogas, ligger der endnu et restprodukt tilbage. Denne såkaldte afgassede biomasse har en god gødningseffekt og kan derfor bruges til at sprede ud på marker som alternativ til traditionel kunstgødning og gylle.

Bregentved Gods i Haslev aftager cirka 80.000 tons afgasset biomasse, hvilket svarer til rundt regnet 40 pct. af den samlede mængde af biomasse. For at få bredt kendskabet til biogødningen ud til flere landmænd har Solrød Biogas indgået et samarbejde med Østdansk Landboforening, der blandt andet rådgiver og formidler viden til danske landmænd.

Danmark er et traditionelt landbrugsland, og de danske landbrug har derfor en lang historie, der trækker mange hundrede år tilbage. Det er et område præget af traditioner, og derfor kan det være svært at indføre nye tiltag som en ny type gødning som denne – på trods af gødningens åbenlyse fordele, siger Kaj Holm Rasmussen, direktør hos Solrød Biogas.

Det handler om at nedbryde fordomme

Planteavlskonsulent Thomas Laugesen fra Østdansk Landboforening vil fremover fungere som bindeled mellem Solrød Biogas og landmændene og vil være Solrød Biogas’ ansigt udadtil i forhold til biogødningen.

Den er en spændende udfordring, for det handler grundlæggende om at nedbryde fordomme omkring biogødningen. Blandt andet myten om, at biogødning indeholder spildstoffer, landmændene ikke vil have ud på jorden. Vi skal have fortalt om de positive effekter af at benytte biogødning som alternativ til traditionel gødning, siger Thomas Laugesen, der har en baggrund som agrarøkonom og også har arbejdet flere år som forvalter på store landbrug, hvilket han ser som en stor fordel i forhold til at kunne identificere sig med landmændene.

Biogødning som reelt alternativ

Thomas Laugesen fortæller, at man ved hjælp af god gammel oplysning kan komme langt med at få gjort biogødningen til et reelt alternativ i landmændenes bevidsthed. Blandt andet det faktum at biogødning tilføjer vigtigt organisk materiale til jorden til gavn for humusopbygningen og derved dyrkningspotentialet, og at biogødning indeholder fosfor og kalium:

Normalt skal man investere i en kunstgødning, der indeholder fosfor og kalium, men da biogødning indeholder de mængder næringsstoffer, der er behov for, sparer landmændene både penge og tid. Det budskab skal vi have delt, så biogødning får et positivt ry og bliver kendt hos landmændene som et grønt alternativ, der både reducerer omkostninger og værner om miljøet, oplyser Thomas Laugesen.