Men det er præcis den proces, krabbearmen på Solrød Biogasanlæg sætter gang i, hver gang den bøjer sig ned og griber fat om det fedtede restprodukt. Det stammer fra fremstillingen af pektin, som er et fortykkelsesmiddel, du kan finde i fødevarer som marmelade. Produktionen af pektin foregår hos CP Kelco cirka tre kilometer fra biogasanlægget og bliver blandt andet lavet af tørrede strimler fra indersiden af skrællen på appelsiner og citroner.

Du skal hele tiden tænke, at vi startede med en appelsin, siger Steen Danielsen, der er rundviser på anlægget og i gang med at forklare, hvorfor pektinrester er et fantastisk eksempel på genanvendelse.

Det indeholder rigtig meget gas, og den gas kan jeg bruge til at fremstille elektricitet og varme. Det vil sige, at vi går direkte ind og erstatter fossilt brændsel. Det, der er tilbage af det her, og de næringsstoffer, der er, kvælstof, ammonium, fosfor, kalium, det kører jeg ud til en landmand, og det spreder han ud på marken til erstatning for kunstgødning. Jeg mener, man kan da ikke vride mere ud af en appelsin, understreger han.

Der er en grund til, at Steen Danielsen er særligt begejstret for netop dette restprodukt, som CP Kelco årligt leverer 80.000 tons af til biogasanlægget. Pektinrester udgør nemlig den største andel af de materialer, som anlægget tygger sig igennem, inden det bliver til biogas og dermed genbrugeligt, CO2-neutralt brændsel, som skåner miljøet for CO2-udledning.

Ifølge Steen Danielsen bidrager Solrød Biogasanlæg til en reduktion af CO2-udledning på cirka 45.000 tons om året og spiller dermed en væsentlig rolle for Solrød Kommunes klimaplan.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland her.