Nyheder 2016-10-12T07:21:11+00:00

Nyheder

Ny direktør for Solrød Biogas

Kaj Holm Rasmussen afløser Jens Fuglsang Bach, som har varetaget jobbet sideløbende med at være teknisk chef i Solrød Kommune. Rejsegilde er netop afholdt på anlægget, der kommer i drift fra efteråret 2015.

Kaj Holm Rasmussen er pr. 1. marts tiltrådt som direktør for Solrød Biogas A/S. Han afløser Jens Fuglsang Bach, teknisk chef i Solrød Kommune, som har varetaget direktøropgaverne siden biogasselskabet blev stiftet for ni måneder siden.

59-årige Kaj Holm Rasmussen er uddannet maskinmester og har mere end 30 års erfaring fra energi- og varmesektoren. Siden 2011 har han været driftschef på Solrød Fjernvarme. Den funktion vil han fortsat varetage sideløbende med den daglige ledelse af Solrød Biogas A/S, hvor han vil samarbejde tæt med Jens Fuglsang Bach og bestyrelsesformand Niels Hörup.

Anlægget halvt færdigt

Ved det netop gennemførte rejsegilde på det 100 mio. kr. store projekt slog selskabets formand, Solrøds borgmester Niels Hörup, fast, at projektet helt følger planerne, og han […]

5. marts 2015|

Solrød Biogas indgår aftale med Bregentved

Solrød Biogas A/S indgår aftale med Bregentved om aftag af afgasset biomasse 

Biomasse fra Solrød Biogas A/S skal udlægges på Bregentveds marker som gødning. Solrød Biogas A/S og Bregentved har netop indgået aftale om en årlig leverance af 80.000 tons afgasset biomasse fra biogasanlægget, der i disse måneder er under opførelse

Aftalen er en vigtig forudsætning for biogasanlæggets drift, fordi Bregentved fra anlæggets start vil aftage over 40 % af den samlede årlige mængde afgasset biomasse. Solrød Biogas leverer desuden biomasse til lokale husdyrbrug og agerbrug.

Niels Hörup, bestyrelsesformand for Solrød Biogas A/S og borgmester i Solrød Kommune, glæder sig over aftalen:

– Den er en vigtig milepæl for Solrød Biogas A/S og Solrød Kommune i realiseringen af vores ambitiøse miljø- og klimamål. Det er egentlig meget ligetil. Industrien og de lokale landmænd kommer af med deres restprodukter på en effektiv og bæredygtig måde, fordi materialet sammen med tang fra kysten omdannes til gas […]

27. januar 2015|

Solrød satser på vedvarende energi

Solrøds borgmester Niels Hörup (V) har taget første spadestik til kommunens nye biogasanlæg, der skal levere grøn energi, forbedre vandmiljøet ved Køge Bugt, bidrage til færre lugtgener og medvirke til at nå kommunens ambitiøse klimamål

Solen skinnede fra en skyfri himmel og humøret var højt, da flere end 80 specialister, fagfolk og samarbejdspartnere en varm septemberdag var mødt op for at overvære det første spadestik for Solrød Biogas A/S.

Med det kommende biogasanlæg tager Solrød Kommune et væsentligt skridt i forhold til at opfylde kommunens meget ambitiøse klimamål, hvilket bl.a. indebærer en målsætning om at reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent inden 2025.

–      Jeg håber, at andre kommuner og private aktører vil lade sig inspirere og kopiere vores projekt, så vi for alvor får omstillet til vedvarende energi og dermed yder et reelt bidrag i kampen mod klimaforandringerne, sagde Solrød Kommunes borgmester samt formand for Solrød biogas A/S, Niels Hörup, under sin tale […]

19. september 2014|

Solrød Biogas viser vejen til grøn vækst

– et enestående industri- og landbrugs- og energisamarbejde

Biogasanlægget i Solrød etableres i tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Bigadan A/S og landbruget. Samarbejdet er et stærkt og overbevisende eksempel på et offentligt-privat samarbejde. Der er skabt et fælles mål om etableringen af et biogasanlæg, hvor alle parter kan se store fordele i projektet. Netop dette stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse og for skabelsen af det fornødne fundament for projektstøtte fra bl.a. EU, Region Sjælland og Vækstforum.  Ligeledes har samlingen af mange kompetencer været en afgørende faktor for projektets succes, hvor især Roskilde Universitet har leveret væsentlige input til udviklingen af projektet.

“Projektets succes er i høj grad båret af dette interessante privat-offentlige samarbejde mellem kommunen, leverandører, aftagere og forskningsinstitutioner. Samtidig er der i projektet samlet mange kompetencer, der er nødvendige for at drive et projekt af denne karakter”, forklarer Niels Hörup.

Efter den nylige stiftelse af Solrød […]

20. juni 2014|

Millionstøtte til Biogasanlæg fra EU

Solrød Kommune har indgået en aftale med EU om millionstøtte til Solrød Biogasanlæg.

Efter mange måneders intense forhandlinger, har Solrød Kommune indgået en aftale med EU om støtte på 3.600.000 kr. til realisering af Solrød biogasanlæg. Støtten tildeles via EU-initiativet “Mobilising Local Energy Investments”, der har til formål at hjælpe offentlige myndigheder (kommuner eller regioner) med at forberede og iværksætte investeringer i vedvarende energiprojekter.

Støtten gives derfor ikke til selve opførelsen af biogasanlægget, men relaterer sig til de rådgiverydelser, som projektet har behov for at tilknytte i forbindelse med det forberedende arbejde forud for etableringen af biogasanlægget, dvs. til udarbejdelse af udbudsmateriale, økonomisk og juridisk rådgivning mv.

1. maj 2014|

CP Kelco og Solrød Kommune forsætter samarbejdet

CP Kelco og Solrød Kommune forsætter nu det offentlige og private samarbejde mod etablering af et biogasanlæg, som et af de første af den karakter i Danmark. Begivenheden blev markeret den 15. juni 2011 ved underskrift på en ny samarbejdsaftale. 

Virksomheden CP Kelco ApS i Køge og Solrød Kommune søger nu et tættere samarbejde om etableringen af et biogasanlæg baseret på tang fra Køge Bugt og biprodukt fra CP Kelco. Det er et af resultaterne af forundersøgelsen for biogasanlægget som blev offentliggjort i december 2010 – forundersøgelsen er støttet af Vækstforum Sjælland, Roskilde Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Grønt Center; Rambøll, Solrød Strandrenselaug, CP Kelco og Solrød Kommune. 

17. juni 2011|