Nyheder 2016-10-12T07:21:11+00:00

Nyheder

Solrød Biogas viser vejen til grøn vækst

– et enestående industri- og landbrugs- og energisamarbejde

Biogasanlægget i Solrød etableres i tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Bigadan A/S og landbruget. Samarbejdet er et stærkt og overbevisende eksempel på et offentligt-privat samarbejde. Der er skabt et fælles mål om etableringen af et biogasanlæg, hvor alle parter kan se store fordele i projektet. Netop dette stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse og for skabelsen af det fornødne fundament for projektstøtte fra bl.a. EU, Region Sjælland og Vækstforum.  Ligeledes har samlingen af mange kompetencer været en afgørende faktor for projektets succes, hvor især Roskilde Universitet har leveret væsentlige input til udviklingen af projektet.

“Projektets succes er i høj grad båret af dette interessante privat-offentlige samarbejde mellem kommunen, leverandører, aftagere og forskningsinstitutioner. Samtidig er der i projektet samlet mange kompetencer, der er nødvendige for at drive et projekt af denne karakter”, forklarer Niels Hörup.

Efter den nylige stiftelse af Solrød […]

20. juni 2014|

Millionstøtte til Biogasanlæg fra EU

Solrød Kommune har indgået en aftale med EU om millionstøtte til Solrød Biogasanlæg.

Efter mange måneders intense forhandlinger, har Solrød Kommune indgået en aftale med EU om støtte på 3.600.000 kr. til realisering af Solrød biogasanlæg. Støtten tildeles via EU-initiativet “Mobilising Local Energy Investments”, der har til formål at hjælpe offentlige myndigheder (kommuner eller regioner) med at forberede og iværksætte investeringer i vedvarende energiprojekter.

Støtten gives derfor ikke til selve opførelsen af biogasanlægget, men relaterer sig til de rådgiverydelser, som projektet har behov for at tilknytte i forbindelse med det forberedende arbejde forud for etableringen af biogasanlægget, dvs. til udarbejdelse af udbudsmateriale, økonomisk og juridisk rådgivning mv.

1. maj 2014|

CP Kelco og Solrød Kommune forsætter samarbejdet

CP Kelco og Solrød Kommune forsætter nu det offentlige og private samarbejde mod etablering af et biogasanlæg, som et af de første af den karakter i Danmark. Begivenheden blev markeret den 15. juni 2011 ved underskrift på en ny samarbejdsaftale. 

Virksomheden CP Kelco ApS i Køge og Solrød Kommune søger nu et tættere samarbejde om etableringen af et biogasanlæg baseret på tang fra Køge Bugt og biprodukt fra CP Kelco. Det er et af resultaterne af forundersøgelsen for biogasanlægget som blev offentliggjort i december 2010 – forundersøgelsen er støttet af Vækstforum Sjælland, Roskilde Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Grønt Center; Rambøll, Solrød Strandrenselaug, CP Kelco og Solrød Kommune. 

17. juni 2011|