Nyheder 2016-10-12T07:21:11+00:00

Nyheder

Unikt biogasanlæg i Solrød blander gylle med tang og restprodukter fra industri

Landboforeningen Gefion og fagforbundet NNF havde lokale folketingskandidater med på rundtur. 

Fire folketingsmedlemmer- og kandidater fra Socialdemokratiet og Venstre var med, da landboforeningen Gefion og fagforbundet NNF tre dage før valget lagde turen forbi Solrød Kommunes nye biogasanlæg, der skal i drift til oktober. Projektet er et eksempel på, hvor udfordringer som miljø, klima og beskæftigelse kan løses kreativt, hvis der er mod til at gå foran. Men både fra kommune og landbrug lød budskabet til politikerne, at de rammevilkår, som fastlægges på Christiansborg, i en del tilfælde mere har været en hæmsko end en hjælp til at fremme løsningen.

Solrød Biogas A/S er – selv på europæisk plan – ganske unikt i sin sammensætning af råmateriale. Hvor gylle er hovedingrediensen på de fleste danske biogasanlæg, vil råstofferne i Solrød være tang fra strandene i Køge Bugt, biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen samt gylle fra landbruget.

Udfordring gjort til […]

17. juni 2015|

Så er Solrød Biogas igang

 Nu produceres der gas på biogasanlægget i Solrød.

Bakterieprocessen i startfasen er gået over al forventning hos Solrød Biogas, og den første gas kunne derfor allerede måles i slutningen af sidste uge.

Desværre har biogasanlægget givet anledning til nogle lugtgener i forbindelse med indkøringen indtil nu. Disse er mere eller mindre umulige at blive helt fri for. Det hænger bl.a. sammen med, at den første gas indeholder en del ilt, som der ikke kan brændes af og som derfor giver anledning til lugt i omgivelserne ved udslip. Der er intet farligt ved det, men det kan lugte grimt. Det er forventningen, at lugtgenerne fra nu af vil blive færre og færre og ikke være til stede, når anlægget kører i stabil drift.

Ved at have anvendt gode opstartsmaterialer, er det sikret, at processen er kommet hurtigt i gang, således at der også hurtigt kommer brugbar og brændbar gas.

Fakkel

Den første gas, der […]

4. juni 2015|

Minister imponeret over Solrøds biogas

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen vist rundt på byggepladsen, hvor unikt biogasanlæg opføres.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen kaldte det et flot projekt, da han i denne uge besøgte byggepladsen, hvor Solrød Biogas A/S skyder i vejret. Anlægget skal fodres med tang fra strandene i Køge Bugt, biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen samt gylle fra landbruget.

  • Det er interessant, at I vil sammensmelte så mange kilder. Og spændende at landbrug og industri går sammen med en kommune om at løse en opgave som denne, sagde ministeren, da han havde hørt formanden for Solrød Biogas, borgmester Niels Hörup, gennemgå projektet.

Unikt mix af råvarer

Det er unikt, at Solrød Biogas vil blande tang og restprodukter fra industrien med gylle. Faktisk var det lugten af tang på Solrød Strand, der tilbage i 2007 affødte de første tanker og siden resulterede i biogasanlægget. Niels Hörup fortalte, at han blev ringet […]

20. maj 2015|

Ny direktør for Solrød Biogas

Kaj Holm Rasmussen afløser Jens Fuglsang Bach, som har varetaget jobbet sideløbende med at være teknisk chef i Solrød Kommune. Rejsegilde er netop afholdt på anlægget, der kommer i drift fra efteråret 2015.

Kaj Holm Rasmussen er pr. 1. marts tiltrådt som direktør for Solrød Biogas A/S. Han afløser Jens Fuglsang Bach, teknisk chef i Solrød Kommune, som har varetaget direktøropgaverne siden biogasselskabet blev stiftet for ni måneder siden.

59-årige Kaj Holm Rasmussen er uddannet maskinmester og har mere end 30 års erfaring fra energi- og varmesektoren. Siden 2011 har han været driftschef på Solrød Fjernvarme. Den funktion vil han fortsat varetage sideløbende med den daglige ledelse af Solrød Biogas A/S, hvor han vil samarbejde tæt med Jens Fuglsang Bach og bestyrelsesformand Niels Hörup.

Anlægget halvt færdigt

Ved det netop gennemførte rejsegilde på det 100 mio. kr. store projekt slog selskabets formand, Solrøds borgmester Niels Hörup, fast, at projektet helt følger planerne, og han […]

5. marts 2015|

Solrød Biogas indgår aftale med Bregentved

Solrød Biogas A/S indgår aftale med Bregentved om aftag af afgasset biomasse 

Biomasse fra Solrød Biogas A/S skal udlægges på Bregentveds marker som gødning. Solrød Biogas A/S og Bregentved har netop indgået aftale om en årlig leverance af 80.000 tons afgasset biomasse fra biogasanlægget, der i disse måneder er under opførelse

Aftalen er en vigtig forudsætning for biogasanlæggets drift, fordi Bregentved fra anlæggets start vil aftage over 40 % af den samlede årlige mængde afgasset biomasse. Solrød Biogas leverer desuden biomasse til lokale husdyrbrug og agerbrug.

Niels Hörup, bestyrelsesformand for Solrød Biogas A/S og borgmester i Solrød Kommune, glæder sig over aftalen:

– Den er en vigtig milepæl for Solrød Biogas A/S og Solrød Kommune i realiseringen af vores ambitiøse miljø- og klimamål. Det er egentlig meget ligetil. Industrien og de lokale landmænd kommer af med deres restprodukter på en effektiv og bæredygtig måde, fordi materialet sammen med tang fra kysten omdannes til gas […]

27. januar 2015|

Solrød satser på vedvarende energi

Solrøds borgmester Niels Hörup (V) har taget første spadestik til kommunens nye biogasanlæg, der skal levere grøn energi, forbedre vandmiljøet ved Køge Bugt, bidrage til færre lugtgener og medvirke til at nå kommunens ambitiøse klimamål

Solen skinnede fra en skyfri himmel og humøret var højt, da flere end 80 specialister, fagfolk og samarbejdspartnere en varm septemberdag var mødt op for at overvære det første spadestik for Solrød Biogas A/S.

Med det kommende biogasanlæg tager Solrød Kommune et væsentligt skridt i forhold til at opfylde kommunens meget ambitiøse klimamål, hvilket bl.a. indebærer en målsætning om at reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent inden 2025.

–      Jeg håber, at andre kommuner og private aktører vil lade sig inspirere og kopiere vores projekt, så vi for alvor får omstillet til vedvarende energi og dermed yder et reelt bidrag i kampen mod klimaforandringerne, sagde Solrød Kommunes borgmester samt formand for Solrød biogas A/S, Niels Hörup, under sin tale […]

19. september 2014|