En delegation fra Malaysia var for nyligt på besøg hos Solrød Biogas for at høste viden om brugen af andet end gylle til produktion af biogas og om biogasanlæggets erfaringer omkring samarbejde på tværs af offentlige og private virksomheder
På trods af den klare frost, der fandt vej ind gennem flere lag strik og termo, var der smil og lovord hele vejen rundt, da en malaysisk delegation for nyligt havde fundet vej til Solrød Biogas.
Besøget på biogasanlægget i Lille Skensved i udkanten af Solrød Kommune var hovedformålet med malaysiernes rejse til Danmark. Gruppen bestod af repræsentanter fra landets største – og eneste – forsyningsvirksomhed samt universitetet Universiti Tenaga Nasional, der fokuserer på uddannelser inden for energi.

Interesse om styring af offentlige og private aktører

Her var malaysierne især interesserede i at høre, hvordan Solrød Biogas har succes med at bruge flere produkter til produktionen af biogas.

I Malaysia har vi i forvejen biogasanlæg, men de bruger udelukkende gylle. Vi har en vision om at bygge et biogasanlæg, der også kan bruge eksempelvis husholdningsaffald, der er et stort miljømæssigt problem i de store byer, fortalte Zurina Binti Ismail, der til daglig er underviser på universitetet og som er udpeget til at deltage i styregruppen omkring det kommende biogasanlæg.

Ud over selve biomassen var delegationen også interesseret i at høre om Solrød Biogas’ erfaringer med at inddrage både private og offentlige aktører i arbejdet omkring biogasanlægget. Herunder især hvordan de økonomiske detaljer omkring planlægningen, opførelsen og styringen af biogasanlægget og de involverede parter blev håndteret.

Grønt mindset udløste anerkendelse

Rundvisningen på biogasanlægget udløste også spørgsmål og diskussion om det danske samfund, og hvordan den danske kultur er med til at sikre succesen på et biogasanlæg som Solrød Biogas. Især danskernes iboende ’grønne’ mindset udløste anerkendende kommentarer.

Det miljømæssige perspektiv rangerer ikke højt i Malaysia. Det handler først og fremmest om økonomi, sagde Zurina Binti Ismail efter rundvisningen.

Dog fortalte underviseren videre, at i og med at der er et langsigtet økonomisk perspektiv i at tænke grønt og derved fremstå mere positiv over for omverdenen, så var det en detalje, der ikke blev negligeret i forhold til det kommende biogasanlæg.

Vil bidrage til grøn omstilling i hele verden

Solrød Biogas har ofte besøg på biogasanlægget. Ud over internationale delegationer som gruppen af malaysiere har der været foreninger, private grupper og i større og større stil også skoleklasser forbi på Åmarken i Lille Skensved.

En af Solrød Biogas’ ambitioner er at fremme grøn omstilling hos danskerne. At biogasanlægget derudover kan være inspiration for udlandet, er borgmester Niels Hörup meget stolt over:

Danmark og især Solrød er langt fremme, når det kommer til grøn energiproduktion, og hvis vi skal være sikre på at bevare en verden til vores efterkommere, er det nu, der skal sættes ind – i hele verden, fortæller Niels Hörup, der ud over borgmesterposten også er bestyrelsesformand for Solrød Biogas.

For at kunne lære fremtidens borgere om biogas er anlægget indrettet med store lokaler og laboratorie, hvor der er mulighed for undervisning og for at se og føle på nogle af processerne på biogasanlægget. Og sammen med forskellige partnere har Solrød Biogas udviklet en række digitale uddannelsesmaterialer, der skal styrke læringen i forbindelse med de yngste gæsters besøg på anlægget.