Grøn innovation fortsætter på Solrød Biogas. Udover genanvendelse af tang, gylle og industriprodukter kan anlægget med opstilling af et hygiejniseringsanlæg nu også genanvende husholdningsaffald. Gennem investeringen forventer Solrød Biogas at kunne øge produktionen med 10 %

Biogasanlægget i Solrød Kommune har siden åbningen i 2015 som det første anlæg i landet omdannet gylle, organiske industrirestprodukter og tang fra Køge Bugt til biogas. Nu har Solrød Biogas opstillet et hygiejniseringsanlæg, så anlægget også kan genanvende pulp af kildesorteret organisk dagrenovation.

Vi er født som frontløbere inden for grøn energi. Den førerposition vil vi gerne fastholde. Det gør vi ved at investere i teknologier, der kan udnytte spild og restprodukter. For at imødekomme den nationale plan om udnyttelse af husholdningsaffald inden 2023 investerer vi allerede nu i teknologien, så vi kan genanvende borgernes husholdningsaffald på samme måde, som vi gør med restprodukter fra industrien og landbruget, fortæller borgmester Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand i Solrød Biogas A/S.

Hygiejniseringsanlæg bidrager til at nå kommunens klimamål

Solrød byråd har vedtaget en ambitiøs klimaplan, så kommunen skal nedbringe sin udledning af drivhusgasser med 55 pct. inden udgangen af 2025. Her bidrager Solrød Biogas til et stort skridt mod at nå kommunens klimamål. Ifølge direktør for Solrød Biogas, Kaj Holm Rasmussen, er udvidelsen derfor en naturlig videreudvikling af anlæggets funktionalitet, så Solrød Kommune også på dette område bidrager til den grønne omstilling i samfundet.

Hygiejniseringsanlægget varmer biomassen op til 70 grader i minimum en time, som er et krav ved anvendelse af animalsk indhold som organisk dagrenovation til udvinding af biogas. Dermed vender borgernes husholdningsaffald tilbage i form af energi og varme, fortæller Kaj Holm Rasmussen.

50 pct. affald skal genanvendes i 2022

Investeringen skal ses i sammenhæng med, at landets kommuner som følge af et EU-direktiv inden for få år skal i gang med kildesortering af husholdningsaffald. Direktivet foreskriver, at mængden af genanvendt husholdningsaffald skal op på 65 pct. i 2035. I Danmark er målet opdelt i delmål, så 50 pct. af alt dansk husholdningsaffald skal genanvendes i 2022, mens alle landets kommuner skal sortere organisk affald separat i 2023.

Udviklingen inden for den grønne omstilling går stærkt, og derfor er det vigtigt, vi tilpasser teknologi og processer på anlægget, så vi fastholder vores førerposition inden for grøn energi. Gennem investeringen opnår vi en større gasproduktion og udleder mindre CO2 med færre midler. Samtidig bidrager vi til en større genanvendelsesgrad og sikrer, at næringsstofferene vender tilbage til jorden igen, understreger Niels Hörup.

Forventer produktionsstigning på 10 procent

Folketinget har vedtaget et energiforlag, der bl.a. betyder, at støtten til biogasproduktion gradvist reduceres over de kommende år. Samtidig er konkurrencen på markedet for råvarer til biogasproduktion er stigende. Det betyder ifølge Kaj Holm Rasmussen, at man som biogasanlæg ligesom i mange andre brancher er nødt til at fokusere på, hvor der kan optimeres i driften.

Investeringen styrker biogasanlæggets fleksibilitet og øger konkurrencedygtigheden. Med udvidelsen forventer vi, at Solrød Biogas vil kunne øge produktionen med mere end 10 procent om året, siger Kaj Holm Rasmussen.