Når Solrød Biogas har omdannet tang, gylle og restprodukter fra industrien til biogas, ligger der endnu et restprodukt tilbage. Denne såkaldte afgassede biomasse har en god gødningseffekt og kan derfor bruges til at sprede ud på marker som alternativ til traditionel kunstgødning og gylle.

Bregentved Gods i Haslev aftager cirka 80.000 tons afgasset biomasse, hvilket svarer til rundt regnet 40 pct. af den samlede mængde af biomasse. For at få bredt kendskabet til biogødningen ud til flere landmænd har Solrød Biogas indgået et samarbejde med Østdansk Landboforening, der blandt andet rådgiver og formidler viden til danske landmænd.

Danmark er et traditionelt landbrugsland, og de danske landbrug har derfor en lang historie, der trækker mange hundrede år tilbage. Det er et område præget af traditioner, og derfor kan det være svært at indføre nye tiltag som en ny type gødning som denne – på trods af gødningens åbenlyse fordele, siger Kaj Holm Rasmussen, direktør hos Solrød Biogas.

Planteavlskonsulent Thomas Laugesen fra Østdansk Landboforening vil fremover fungere som bindeled mellem Solrød Biogas og landmændene og vil være Solrød Biogas’ ansigt udadtil i forhold til biogødningen.

Den er en spændende udfordring, for det handler grundlæggende om at nedbryde fordomme omkring biogødningen.