Med udviklingen af digitalt skolemateriale vil Solrød Biogas lære børn og unge om bæredygtig energiforsyning og forhåbentlig inspirere til et grønt mindset flere generationer ud i tiden.

Biogasanlægget Solrød Biogas er opført med laboratorium og store lyse lokaler, der sammen med velkørende trådløst internet og parkeringsfaciliteter giver rig mulighed for rundvisninger, oplysning og undervisning. Formidling omkring alternativ energiforsyning har nemlig haft høj prioritet allerede fra planlægningen af anlægget, der blev opført i 2015.

Nu har Solrød Biogas udvikler et digitalt undervisningskoncept målrettet folkeskolens ældste klasser.

Man taler i dag meget om, hvordan man mindsker klimabelastningen i fremtiden. Det kræver en grøn omstilling, der heldigvis er i gang i store dele af verden. For at sikre, at klimabevidstheden rækker endnu længere ud i fremtiden end vores egen generation, skal vi undervise de unge, der er fremtidens borgere, fortæller borgmester Niels Hörup, der er bestyrelsesformand for Solrød Biogas.

Ud over teoretisk viden om de biologiske processer ved biogasproduktion indeholder materialet flere praktiske forsøg, hvor eleverne blandt andet skal fremstille deres egen biogas. Da skolematerialet blev lanceret midt i skoleåret, er det ikke blevet brugt så meget endnu. Men flere naturfagslærere viser stor interesse for at inkorporere det som supplement til næste skoleårs pensum:

Det er et materiale, vi kommer til at bruge rigtig meget de kommende år. For det er både visuelt flot sat op og meget nemt at gå til, og så er det en kæmpe fordel, at det kombinerer teori og praksis, hvilket er vigtigt, når man skal ramme og fastholde elever i denne aldersgruppe, siger Jes Larsen, der som naturfagslærer og naturfagsansvarlig på Munkekærskolen i Solrød Kommune har haft flere klasser med på rundvisning hos Solrød Biogas.

Baggrunden for skolematerialet er blandt andet Solrød Kommunes årlige naturfagskonkurrence for kommunens sjetteklasser.

Jeg tænkte “hvordan kan vi inddrage disse dygtige børn og unge i Solrød Biogas?”, og så var idéen til skolematerialet født. Det har været vigtigt for os, at materialet er konkret og relevant for de unge. Blandt andet derfor er skolematerialet digitalt. Børn og unge er i dag meget digitale, og samtidig giver formatet flere muligheder for interaktion, siger Niels Hörup og fortæller videre, at han som en bonus til den øgede klimabevidsthed håber, at skolematerialet i kombination med rundvisningerne på biogasanlægget kan være med til at gøre endnu flere unge interesserede i de naturvidenskabelige fag.

Vi synes, det er rigtig vigtigt med undervisning om alternative og grønne energiformer. Det er meget relevant i forholdet til miljøet her i Danmark – og i hele verden – for vi skal passe på jorden for at bevare den for fremtiden, lyder det enstemmigt fra Anna og Sille, der er på besøg på Solrød Biogas.